EMBALLASJE OG ANGRERETT

Saken gjelder kjøp av mobiltelefon ved telefonsalg. Tvist om angreretten.

I angrerettsloven står det at produktet skal returneres i tilsvarende stand. Hva da med emballasje? Denne saken burde vært unngått, da tidligere FTU-saker har definert at skadet eller manglende emballasje ikke avskjærer angreretten. Dette fremkommer også av forarbeidene til loven, og nettopp dette er hovedargumentet FTU bruker for å gi kunde medhold.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

II. Sakens gang. Påstand.

III. Utvalget ser slik på saken:

Ved bruk av angreretten bortfaller partenes plikter til å oppfylle avtalen, jf. angrl. § 14 første ledd. Klageren har allerede returnert telefonene til innklagde. Innklagde hevder å ha returnert den ene, men klageren opplyser at hun ikke har hentet den. Det må derfor legges til grunn at denne er returnert innklagde som uavhentet. Klageren har ikke betalt kjøpesummen. Hun blir derfor å frifinne for betalingsplikt som følge av at kjøpet er annullert etter angrerettloven.

JAN A. RØSHOLM

Til toppen