ENERGIMERKING AV TV UTSATT

– Energimerkningen av TV-apparater forsinkes av Europaparlamentet. Saken er utsatt til september, men spørsmålet er om man kommer i mål til ønsket tid, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hun forteller at det i hele vinter har vært en intens dragkamp om merking og krav til energibruk for alle bransjens produkter.

– Energimerkingen, slik vi kjenner den fra hvitevarer, skal nå implementeres på lyd- og bildeprodukter. En skala fra A til G forteller i dag hvilket energibruk produktet har. En utfordring, som har skapt tøffe lobbyrunder i EU-kommisjonen og parlamentet, er hvordan merket skal se ut. En annen kamp er hvilke energikrav produktene skal tilfredsstille for å nå opp i de enkelte klasser, sier Bjørke.

Hun sier leverandørene ønsker krav som gjør at de kvalifiserer for beste klasse umiddelbart.

– Myndighetene, derimot, ønsker at leverandørene skal utvikle bedre lavenergiprodukter og presser dermed kravet opp. Merking skal etter planen tas i bruk fra 2013. Nylig stemte Europaparlamentet ned det foreslåtte energimerket for TV-apparater, sier Bjørke.

Til toppen