Daglig leder Jan Ole Skubberudi A Novo Norge AS gikk i slutten av august den tunge veien til skifteretten. Foto: Erik Andersen

ER MULTISERVICE ET BEGREP FOR FREMTIDEN?

Kan multiservice blir et begrep for en utvidet kombinasjon av reparasjonsvirksomhet for størstedelen av bransjens produkter?

Spørsmålet er aktualisert med avtalen som er inngått mellom hvitevarebransjens serviceutvalg og A Novo Norge AS. Avtalen omfatter hjemmeservice for hvitevarer i Østfold fylke. For A Novo betyr den at de legger nok et felt av bransjens servicevirksomhet til sin aktivitet.

– Bakgrunnen for avtalen er at medlemmene i serviceutvalget har ønsket en samordning av servicevirksomheten for hvitevarer i hele Østfold fylke. Hensikten er i første rekke å oppnå en rasjonaliseringsgevinst ved å legge ordremottak, planlegging av kjøreruter og fordeling av oppdrag fra et og samme sted, sier servicesjef Jan A. Michaelsen i Miele AS, som er leder i serviceutvalget.

Han peker på at avtalen er frivillig for alle medlemmene av serviceutvalget, slik at kun de som ønsker det går inn på ordningen. Michaelsen legger også vekt på at en slik ordning gir stor fleksibilitet og letter løsningen av serviceoppdrag i eksempelvis ferietider. Han ser dette som en forsøksordning som har muligheter til å gjelde også andre deler av landet i fremtiden.

– Når det gjelder valg av samarbeidspartner, har vi blant annet sett på firma som har muligheter for å levere i henhold til Nelreg-portalen og ombyttesystemet, sier Michaelsen.

I utgangspunktet ble anbudsdokumentene sendt til alle eksisterende verksteder i fylket, elektrofirmaer, ES-kjeden, Elesco og E-Service. I tillegg ble også firmaet A Novo forespurt.

Strenge krav

Serviceutvalget har stilt en mengde krav i anbudet som ble gitt ut før de valgte samarbeidspartner. Det ble blant annet forespurt om hvordan firmaene er organisert, åpningstider, muligheten for service hele døgnet og en beskrivelse av hvordan ordresenteret er bygd opp. I tillegg ville serviceutvalget ha oversikt over hvilke områder tilbyderne dekker i dag og om de kunne dekke hele fylket i fremtiden. De ba også om en oversikt over kjøreområder og rutiner for planlegging av serviceoppdrag samt respons og ventetid. Det ble også spurt om firmaene hadde begrensninger på merker de kunne reparere.

– Det var også viktig for oss å kartlegge hvilket nivå verkstedet mente de kunne ligge på når det gjelder kvalitet på servicearbeidet. I den forbindelse ville vi at tilbyderne skulle legge frem fagbrev for reparatørene og autorisasjonspapirer. Vi ba også om innsyn i en rekke faktorer som er viktig for å få i stand en så omfattende avtale. Det gjaldt for eksempel servicemengde og medgått tid for reparasjoner de siste månedene, sier Michaelsen.

Det aktuelle antall serviceoppdrag i fylket satte serviceutvalget til 8500 per år. Antallet er en sum av garanti- og betalbar service.

I tillegg til et par enkeltverksteder var servicekjedene de som ga svar på anbudsdokumentene. Michaelsen forteller at bare to av kjedene svarte fyllestgjørende på anbudsforespørselen. Det førte til at serviceutvalget til slutt valgte A Novo. Avtalen har en varighet på tre år, og i vilkårene heter det at den skal revurderes hvert halvår i denne perioden. Lederen av serviceutvalget avfeier tanken om at serviceteknikere som arbeider med lyd, bilde og multimedia ikke automatisk vil være skikket til å foreta hvitevarereparasjoner.

– Så langt er vi ikke kommet. Hvis et firma skal utføre alle typer reparasjoner, må de ha dokumentert kompetanse fra de ansatte for alle grener av bransjen de skal arbeide med. Dette var en viktig del av forutsetningene for anbudet, sier Michaelsen.

Behov for multiverksteder

– Først og fremst er dette et meget viktig strategisk skritt for oss. Vi tror det etter hvert blir behov for multiverksteder i markedet. Det vil i så fall både omfatte lyd, bilde og hvitevarer, kanskje også andre produktgrupper, sier administrerende direktør Jan-Ole Skubberud i A Novo Norge AS.

A Novo er kjent som verksted for lyd og bilde med stort engasjement når det gjelder reparasjon av TV-bokser. I det siste har verkstedet også arbeidet med varmepumper. Skubberud legger vekt på at dette er nybrottsarbeid. Det er første gangen både i Norge og innen hele A Novo-gruppen at man inkluderer hvitevarer i sin virksomhet.

– Dette skaper vekst og bygger videre på den virksomheten vi har over hele landet, sier han.

Skubberud mener A Novo er godt rustet til å bygge opp et partnernettverk for den nye virksomheten og er sikker på at firmaets systemer vil dekke serviceutvalgets krav til kvalitet. Han nevner blant annet ISO-kravene som en del av kvalitets- og kontrollsikringen firmaet har.

Leder for hvitevarebransjens serviceutvalg Jan A. Michaelsen har inngått avtale med A Novo om hvitevareservice i hele Østfold fylke for utvalgets medlemmer.
Til toppen