– Vi vil være med på den videre utbyggingen av HSPA og LTE med høyhastighets mobile nettverk, sier administrerende direktør Tor Frydenberg i det norske Ericsson-selskapet.

ERICSSON VIL VÆRE SENTRALE på høyhastighets mobilnett

Mobilt bredbånd er i kraftig vekst i Norge så vel som de fleste land i Europa. Her skjer tilnærmingen mellom tradisjonelle mobilnett og ny teknologi for økt datahastighet.

Dette var også et av de viktige temaene på årets Barcelona-messe.

Svenske Ericsson er en av verdens ledende aktører som produsent for utstyr til trådløse nettverk. Det svenske konsernet hadde den største utstilingen med en hel hall på årets messe, og administrerende direktør Tor Frydenberg i det norske Ericsson-selskapet informerte om nyheter og strategi.

– Mobilt bredbånd er i ferd med å ta av i Norge. Veksten var på mer enn 200 prosent i 2008 og dette kommer trolig til å øke. Flere hundretusen nye abonnenter kommer til hvert år. Økt datahastighet gir muligheter for nye opplevelser og tjenester i disse nettene, sier Frydenberg.

Ulike hastigheter

Frydenberg regner med at utbyggingen skjer gradvis, men vi må regne med at de trådløse nettverkene vil ha forskjellige hastigheter i byer/tettbygde strøk og i utkantområder. Et informasjonsforedrag på Ericssons utstilling viste at man med dagens GSM-nett utbygd til EDGE kan få en normal datahastighet på 1 mbit/sek. Dette er stor nok hastighet for mobilt bredbånd og kan senere utvides til større datahastighet med HSPA. Telenor har i dag bygget ferdig et slikt nett på steder med mer enn 200 innbyggere.

– Når folk får tilgang til 1 mbit/sek som opplevd hastighet, vil nok de fleste være fornøyd. Men det er visse begrensninger på hvilke tjenester man kan gjøre i disse nettene. Ny teknologi basert på HSPA kan imidlertid gi langt høyere hastighet, både 14, 21 og opp til 42 mbit/sek. Det er imidlertid helt opp til operatørene hvor mye penger de vil bruke på å bygge slike nett, poengterer Frydenberg.

I dag har operatører blant annen i Sverige, Danmark og Australia begynt å bygge ut nett med 21 mbit/sek som topphastighet på HSPA. Frydenberg tror at dette først og fremst vil være beregnet på byer. Her kommer også LTE-teknologien (Long Term Evolution) til å være viktig. LTE vil supplere HSPA og kommer trolig til å eksistere sammen med den i mange år fremover, spår Ericsson-direktøren. Om lag halvparten av mobiltelefonene som selges på verdensbasis er fortsatt bare 2G. Derfor vil det gå lang tid før de fleste brukere kan gjøre seg nytte av slike nett.

4G kontra LTE

De operatørene som satser på WiMAX-teknologien, som er basert på en standard for mikrobølgespredning og med fullt mobilt internett og teoretisk topphastighet 72 mbit/sek, har begynt å ta i bruk begrepet 4G for neste generasjons mobilnett.

– I vår verden ser vi LTE som 4G-teknologi. Både Netcom og Telenor har gjort avtale med Ericsson om å gjøre tester med LTE i Oslo. Da får vi erfaring med hvordan denne teknologien fungerer. Vi har en sterk posisjon og skal være med der det skjer, forteller Frydenberg.

Til toppen