Øyvind Winther er nordisk konsernsjef i Expert AS. Kjeden har 780 butikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland.

EXPERT SAMKJØRES I NORDEN

Expert bygger nordisk sentrallager i Jønkøping. Kjeden skal samkjøres tettere i Norden.

Det kom frem i et intervju med Experts nordiske konsernsjef Øyvind Winther i Dagens næringsliv 13. juli.

– Hvert land driver ulikt, vi har mange distribusjonslagre, mange IT-systemer, ulike sortiment og en kompleks virksomhet, sier Winther til avisa.

Sentrallageret skal stå klar om et års tid, men arbeidet med et tettere nordisk fokus er allerede i gang. Winther sier til Dagens næringsliv:

– Vi må bli flinkere til å ta ut stordriftsfordelene og se på kostnadene. Akkurat som dagligvarebransjen ser på hver enkelt krone, spart eller tjent, må vi også gjøre det. Det er som jeg pleier å si: retail is detail.

Winther sier til avisa at det er en utfordring for Expert at både markedene og konseptene er ulike i landene. Derfor vil kjeden bygge en felles kultur med felles rutiner og en mest mulig enhetlig forretningsmodell.

Winther tok over ansvaret for Expert AS i januar 2010. Da kom han fra stillingen som konserndirektør i Europas største legemiddeldistributør, Phoenix Pharmahandel, hvor han hadde hatt ansvaret for selskapets apotekvirksomhet i Europa. Tidligere har han arbeidet i ti år i Hakon-Gruppen og sju år i Apokjeden (Apotek1).

Nedskrevet med 928 millioner

Avisa har også intervjuet styreleder i Expert AS, Sigurd E. Thorvildsen. Han er administrerende direktør i Awilhelmsen Management AS, som er ansvarlig for Awilhelmsens investeringer i Expert, Awilhelmsen Capital, Linstow, Awilco og RCCL. Awilhelmsen skrev i fjor ned verdien av Expert med 928 millioner kroner.

– Expert hadde hatt en pen topplinjevekst i flere år. Men personal- og varekostnader økte tilsvarende. Stordriftsfordelene var ikke tatt ut. Det merket vi da vi fikk den kraftige svekkelsen av markedet, sier Thorvildsen til Dagens næringsliv.

Han er opptatt av at man skal ha kontroll gjennom hele verdikjeden, og sier til avisa at man har sett store forbedringer i Expert på kort tid.

– Det gjøres veldig mye bra iExpertnå, sier Thorvildsen til Dagens næringsliv.

Mens Expert hadde svake overskudd i Norge og Finland i fjor, tapte kjeden penger i Sverige og Danmark. På konsernbasis økte man omsetningen, men denne veksten skyldes oppkjøp i Danmark og Finland gjort i 2008.

– Samtidig som du kjøper deg omsetning kjøper du deg også økte kostnader. Jeg tror jeg kan si at investeringene i 2008 vel ikke helt har kastet av seg, sier Winther til Dagens næringsliv.

Han viser til at en rekke av tiltakene som er satt i gang allerede har begynt å kaste av seg.

– Jeg har ingen dato for når vi er i mål, men vi skal forbedre oss betydelig år for år, sier Winther til Dagens næringsliv.

Til toppen