FÅ KREMMERE PÅ TINGET

Bare ti av 169 stortingsrepresentanter har noen handelserfaring av betydning, skriver Handelsbladet FK.

– Jeg tror det har mye å si for politikken at man har politikere som har følt på kroppen det skjema- og byråkrativeldet som folk som driver bedrifter møtes med, sier stortingsrepresentant Åse Michaelsen (FrP) til bladet.

Hun drev en Shell-stasjon i Mandal før hun i 1995 kom inn på Stortinget. De vanligste yrkene blant de folkevalgte er profesjonell politiker, sykepleier, gårdbruker og lærer.

– Rekruttering til politikk henger sammen med både tilbud og etterspørsel, sier Hanne Marthe Narud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun har forsket på sammensetningen på Stortinget, og mener yrkeserfaring ikke påvirker politikken i avgjørende grad.

Til toppen