Hitachis 42PD7200 har Picture Master-teknologi og et innebygd motordrevet og vridbart stativ. Pris: 30.000,-

Flat-TV passerer rør-TV

Tallene i denne artikkelen er basert på tall fra årets 10 første måneder. Lyd og bildeproduktene kommer verdimessig likt ut med fjoråret, mens totalvolumet har en nedgang på 17 prosent. Nedgangen er størst på audio – både for stasjonært og bærbart.

TV

Det er omsatt drøye 272.000 TVer, en nedgang på fem prosent mot samme periode i fjor. Verdien utgjør 1.229.4 millioner kroner, en økning på 21 prosent mot fjoråret. Den høye andelen flat-TV slår ut på verdien. Anslagsvis viser statistikken at gjennomsnittsprisen for flat-TV er 8.324 kroner, mens den for rør-TV er 1.805 kroner. For oktober utgjør flat-TV 59 prosent og rør-TV 41 prosent. Tilsvarende tall for årets ti første måneder er 42 og 58 prosent. Bilderørs-TV i 4:3-format har en høyere andel enn årsprognosen.

Øvrige bildeprodukter

DVD har en nedgang i volum på ni prosent mot fjoråret. Kan det være et uttrykk for at markedet begynner å bli mettet? Andelen DVD med harddisk er sterkt økende, og utgjør åtte prosent av salget, tilsvarende 20.800 enheter.

VCR er nesten borte som forventet, med i underkant av 5.000 solgte enheter. Dog er det solgt 30.000 enheter i kombinasjon med DVD. Satellitt utgjør 70 prosent av fjorårets antall, mens verdien på 187 millioner kroner er lik fjoråret. Det er omsatt nær 69.000 videokameraer, 10 prosent mer enn fjoråret.

Stasjonær lyd

Statistikken for stasjonær lyd viser omsetning på 115.000 enheter, en nedgang på 27 prosent fra i fjor. Verdimessig er nedgangen 30 prosent.

Hjemmekinoanlegg selger seks prosent under fjoråret, mens lydsystemer ellers viser voldsom nedgang. Totalverdien for stasjonær lyd utgjør 151,1 millioner kroner, en nedgang på 30 prosent.

Bærbart

Bærbar lyd og bilde har en nedgang på 29 prosent mot fjoråret, til tross for at MP3 og bærbar DVD selger godt med en økning på henholdsvis 78 og 136 prosent. CD og MD går mest tilbake, med 69 og 97 prosent. Statistikken viser at det er omsatt 4.400 DAB-radioer. Totalverdien for bærbar lyd utgjør 91,7 millioner kroner, en nedgang på syv prosent.

Bilunderholdning

Bilunderholdning går ned fem prosent både i volum og verdi mot fjoråret.

Bilstereokombinasjoner har en nedgang på 10.000 enheter, tilsvarende 9 prosent. Navigasjon er økende, men ikke i samme takt som årsprognosen. 2.600 omsatte DAB-radioer representerer en økning på vel 300 prosent mot fjoråret.

Mobiltelefoner

I oktober ble det omsatt nær 202.000 mobiltelefoner, én prosent mer enn oktober i fjor. Akkumulert gir dette nær 1.848 millioner telefoner, en nedgang på fem prosent. Kameratelefoner utgjør nå 76 prosent av antall solgte terminaler. UMTS-telefoner begynner å røre på seg, statistikken viser til nå vel 20.000 solgte enheter.

Telekom

Av trådløse telefoner er det til og med oktober omsatt 175.000 enheter, en nedgang på 25 prosent. Verdien viser en nedgang på 38 prosent. 93 prosent av telefonene er DECT, kun seks prosent er ISDN. Fasttelefoner viser en god utvikling, akkumulert 66.000 enheter - en økning på 10 prosent. Totalverdien av telematikk utgjør 85,1 millioner kroner - en nedgang på 37 prosent.

Lagringsmedia

Oktober ble en svak måned for lagringsmedia, med 75 prosent nedgang i volum, akkumulert en økning på 147 prosent. Denne økningen utgjøres stort sett av produkter som tidligere ikke har vært med i statistikken, som DVD-R og datamedia. Klassiske lyd og VHS-media synker som forventet.

TV-salg etter type

Type

Antall

Andel i %

Årsprognose i %

4:3

95.732

35

31

16:9

62.939

23

24

Plasma

35.517

13

15

LCD

76.549

29

29

Bakproj.

1.282

0

1

Totalomsetning eksklusiv PC pr. oktober 2005

Gruppe

Salg i mill.

Utvikling i %

Lyd og Bilde

2.336.4

Opp 1

Mobiltelefoner

3.144.2

ned 7

Telematikk

85.1

ned 37

Lagringsmedia

62.1

opp 27

Totalt

5.627.8

ned 5

Til toppen