Slik presenterer Apple bruksmulighetene i sin nye iPod. Modellene har opptil 20 timers batteribrukstid, fem timer mer enn tidligere modeller. Skjermen er større, og 30 GB-modellen er mindre enn halvannen centimeter tykk.

Flate kurver for omsetningen av lydanlegg

Omsetningen av lydanlegg har flatet ut, og på bærbart overtar MP3.

Salget av de tradisjonelle musikkanlegg er noe redusert fra 2004 til 2005. Omsetningen av hjemmekinoanlegg holder seg oppe på samme nivå som året før. Når det gjelder separate komponenter (tung Hi-Fi), er omsetningen fortsatt beskjeden. Det interessante er gruppen bordradio, der omsetningen er meget høy i volum etter nærmest å ha vært fraværende i mange år inntil 2004. Her kommer DAB-radioene sterkt inn i bildet.

MP3 tar bærbart

MP3-spillerne har erobret markedet i rekordfart, og vokst fra noen få tusen i 2003 til 500.000 enheter i 2005. Dette produktet blir omsatt gjennom mange kanaler, og markedet er uoversiktlig. Det er ventet at salget fortsatt vil øke i årene fremover, men i lavere takt.

Gruppen reiseradio med kombinasjoner faller i omsetning. En av årsakene til dette er trolig den store interessen for MP3-spillere. Den kraftige nedgangen bærbare CD-spillere har samme årsak.

Dabber ikke av

For første gang registrerer vi en betydelig omsetning av DAB-radioer. Totalomsetningen for 2005 ble 51.000 enheter, av disse var 41.000 bordradioer, 6.000 bærbare radioer og 4.000 bilradioer. Nå står vi foran myndighetenes behandling og veivalg når det gjelder overgangen fra analog til digital radiokringkasting. Når de endelige beslutningene kommer, vil det påvirke omsetningen av digitalradio kraftig. Foreløpig har vi prognoser for dobling av salget hvert år i 2006 og 2007.

Stabilt i bil

Omsetningen av bilradiokombinasjoner har vært stabil de siste årene, men viser nå nedgang fra 224.000 til 216.000 enheter. Vi venter også en svak nedgang for 2006 og 2007. Andelen bilradioer med DAB forventes å øke, fra 4.000 enheter i 2005 til 7.000 i 2006 og 10.000 i 2007.

Bilnavigasjon hadde lik omsetning i 2005 og 2004, men det er ventet en sterk økning i 2006 og 2007, spesielt på bærbar navigasjon.

DAB- og FM-radioen Revo Pico fra HCAG AS har 220 volts strømforsyning, integrert oppladbar batteripakke og 12 volt-kabel, aux-inngang for MP3-spillere, kortleser for SD og USB-tilkobling. Radioen er sprutsikker, og kommer på markedet i april/mai. Pris: 1800,-.
DVD-opptakeren EDR2000 fra Packard Bell har scart både inn og ut, USB, DV inn, CVBS, optisk ut og komponent. Støtter DivX. Er utstyrt med en funksjon som skal gjøre det enkelt å digitalisere gamle videobånd. Pris: 1.700,-
Til toppen