Denne plasmaskjermen på 42-tommer fra Hitachi (42PD7200) inngår i Picture Master-serien, og er utstyrt med et ALiS H4-panel med 1024 x 1024 oppløsning, motorisert fot, 3 scartkontakter, DVI- og HDMI-inngang. Pris: 30.000,-

Flate skjermer fikk sitt gjennombrudd

2005 ble gjennombruddsåret for LCD og plasma. I alt ble det omsatt 453.000 TV-apparater, som er rekord.

Oktober 2005 var første måned da omsetningen av flat-TV i volum ble høyere enn salg av rør-TV. For hele fjoråret ble det solgt 210.00 flat-TV, fordelt på 143.000 LCD og 67.000 plasma. Dette utgjør 47 prosent av totalen.

Som ventet holdt omsetningen av rør-TV seg høyt i 2005, men salget av flat-TV ble enda høyere enn vi regnet med. Prisene på rør-TV sank vesentlig mer enn ventet, og dette holdt omsetningen oppe på et kunstig høyt nivå. Likevel sank salget av rør-TV i bredformat kraftig, fra 171.000 apparater i 2004 til 87.000 i 2005.

LCD behersker i dag området fra de minste skjermstørrelsene opp til 40 tommer, mens plasma stort sett starter på 37 tommer. Derfor tar LCD en stadig større andel av det totale flatskjermsalget. En veldig liten del av omsetningsvolumet for LCD i 2005 lå på skjermstørrelser over 32 tommer.

Elektronikkbransjens prognosekomité venter at salget av rør-TV vil synke kraftig inneværende år og i 2007. Særlig gjelder dette bredformatet. Trolig vil det bli tomt for rør-TV hos mange handlere i løpet av 2006, men det ventes likevel at det i lang tid fremover bli solgt et lite antall små rør-TV. Omsetningsandelen for flatskjerm i 2006 vil trolig bli rundt to tredeler av totalen, og stige til nær 80 prosent i 2007.

Totalomsetning for TV er ventet å bli 471.000 enheter i 2006 og 481.000 i 2007.

Vi har hatt en stor prisnedgang på TV generelt fra 2004 til 2005, men det er ventet at prisnedgangen for alle typer TVer er i ferd med å flate ut.

Fortsatt mye DVD

Totalomsetning for DVD ble 590.000 enheter i 2005, en liten nedgang fra 2004. Dermed ligger DVD-omsetningen fortsatt på et høyt nivå.

Interessen for hjemmekino er driveren i markedet. Nå kommer også den digitale videomaskinen for fullt i form av DVD-opptaker med harddisk. Dette så vi også mot slutten av fjoråret. Denne produkttypen gir i tillegg helt nye muligheter i forhold til den gamle VHS-opptakeren.

Omsetningen av bærbare DVD-spillere økte kraftig, selv om det er en liten andel av totalen.

For 2006 og 2007 er det ventet at totalomsetningen vil ligge på samme nivå som 2005, men at andelen DVD-opptakere med harddisk og bærbare enheter vil ha en stor volumøkning.

625.000 med skål

Forventningene til det nye digitale bakkenettet for fjernsyn og den konkurransen det kan gi har ikke dempet interessen for satellittmottaking. I 2005 ble det omsatt 120.000 satellittanlegg, det samme som i 2004. Det er interessant at vi for første gang får utskifting av digitale mottakere med nye produkter av samme type. Litt av utskiftningen henger også sammen med at vi får mottakere med harddisk, og denne utviklingen ventes å bli forsterket kommende år.

Ved siste årsskifte har vi beregnet at 625.000 husstander har eget parabolanlegg. Det er en økning på 30.000 fra forrige årsskifte.

Rekord for videokamera

Salget av videokamera økte til 87.000 enheter i 2005, fem prosent høyere enn i 2004. De moderne videokameraene arbeider nært knyttet opp til datamaskiner, med alt det betyr av muligheter for lagring og redigering av videoprogram på filformat. En økende andel av kameraene har innspilling på mini-DVD. I tillegg er det også kommet videokamera med harddisk. Prisene på de rimeligere produktene bidrar også til stor utskiftingstakt.

Det er ventet en liten volumøkning i 2006, etter det vil salget trolig flate ut.

Omsetningen av digitale kompakte stillbildekameraer på det norske markedet kom i fjor opp i 435.000 enheter, en økning fra 400.000 i 2004. Elektronikkbransjen har allerede en stor del av denne omsetningen, og andelen er ventet å øke.

Til toppen