Toshiba LCD TV i Regza 68 serien med den nye HD DVD-spilleren HD-E1. TVen har 100Hz LCD-panel, 3 HDMI-innganger og Onkyo lydsystem.

Flatskjerm førte til at det for første gang ble solgt mer enn en halv million TV

Flatskjermer har tatt over TV-markedet, som i antall økte 13 prosent fra 2005 til 2006. Bilderør er nesten borte.

Som ventet overtok flatskjermer markedet for TV-apparater i 2006, men økningen i salget var større enn ventet. Ved årets begynnelse satte prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen opp at flatskjermer ville ta to tredeler av TV-markedet. Andelen ble justert opp etter første halvår, men selv denne prognosen viste seg å ha for liten andel. Totalt for 2006 utgjorde flat-TV i volum 415.000 av totalt 510.000, som er en andel på over 81 prosent. I verdi utgjorde dette hele 4.873 millioner kroner som utgjør mer enn 95 prosent av totalverdi på 5.112 millioner.

Den største veksten kom som ventet på LCD med 122 prosent i volum. I alt ble det omsatt 317.000 TV-apparater med LCD-skjerm i fjor. Stadig flere kjøper større skjermer.

Hoveddelen av omsetningen på LCD-skjermer ligger nå på segmentet 32 til 37 tommer. Omsetning av LCD-skjermer større enn 37 tommer er også i gang for fullt.

Stiftelsen Elektronikkbransjen venter ytterligere vekst i omsetningen inneværende år til totalt 370.000 enheter og neste år 403.000. Den største veksten i år vil være på store skjermer.

Omsetningen av TV med plasmaskjerm økte fra 67.000 enheter i 2005 til 98.000 i 2006. Salget er ventet å holde seg på samme nivå i 2007 og 2008. Den største veksten i denne gruppen kom på skjermer rundt 42 tommer.

Når det gjelde TV-apparater med rør, er denne gruppen i ferd med å forsvinne fra markedet. Totalt ble det i fjor omsatt 63.000 rør-TV i formatet 4:3 og 31.000 i 16:9. Dette er ventet å synke til henholdsvis 30.000 og 10.000 enheter i 2007 og henholdsvis 15.000 og 2.000 i 2008.

Når det gjelder kombinasjonsmodeller er det nå kun TV-apparater med DVD i markedet. Omsetningen var 10.000 enheter i 2006, en halvering av salget fra 2005. Stiftelsen Elektronikkbransjen venter ytterlige nedgang til 8.000 i 2007 og 2008.

Foreløpig har det ikke vært nevneverdig omsetning av TV med harddisk, salget ventes å bli lavt også de to kommende år.

Ny parabol-rekord

Til tross for forventningene til det digitale bakkenettet, der utbyggingen starter i år, fortsatte veksten for satellittanlegg og nådde nye høyder. I 2006 ble det omsatt 140.000 nye anlegg, en vekst fra 120.000 de to foregående årene. Grunnen til veksten er i første omgang en intensiv subsidiering fra de to operatørene Viasat og Canal Digital, kombinert med nye brukermuligheter i mottakerne.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har gjennomført en landsomfattende undersøkelse som viser at 670.000 husstander nå har eget parabolanlegg. Det tilsvarer 32 prosent av husstandene, og er en økning på 7 prosent i forhold til 2005.

Når det gjelder den videre utviklingen, knytter det seg stor usikkerhet til hva NTV Pluss vil gjøre med subsidieringen av mottakere i det digitale bakkenettet. Hvis NTV Pluss velger å konkurrere med satellittoperatørene, kan de komme til å stå sterkt særlig blant de som ikke har parabol eller kabelnett, og i markedet for fritidsboliger.

Nedgang for DVD

2004 var toppåret for omsetning av DVD-spillere, da det ble solgt 617.000 enheter. I 2005 sank tallet til 590.000 og i 2006 til 505.000. Nedgangen kommer i første rekke på stasjonære avspillere, der salgstallet i 2006 var 203.000 enheter - nesten halvering fra toppåret 2004. Den kraftigste veksten skjer nå på bærbare DVD-spillere, som først kom på markedet i 2004. Omsetningen i 2006 var nesten dobbelt så høy i volum som i 2005. Økning er det også i gruppen for avspillere til bil.

Stiftelsen Elektronikkbransjen venter at totalmarkedet for DVD-spillere fortsatt vil synke, men i noe lavere takt enn fra 2005 til 2006. Tilbakegangen vil fortsatt være størst for stasjonære avspillere.

Stabilt for videokamera

Omsetningen av videokameraer har stabilisert seg på cirka 90.000 enheter i året. Det er ventet at dette nivået vil holde seg de kommende to år. Omsetningen er hovedsakelig nysalg, men det regnes også med at utskiftingen av de første digitale modellene begynner. Andelen med mini-DVD som opptaksmedium økte fra 10 prosent i 2005 til 18 prosent i 2006. Det siste året har det også vært i handelen videokamera med harddisk og terminal for minnebrikke. Videokamera blir også stadig bedre som stillbildeapparat. Nå kommer også de første HD-kameraene i markedet. Dermed blir en profesjonell funksjon overført til enda et forbrukerprodukt.

Sterk vekst for speilrefleks

Når det gjelder digitale stillbildekameraer skjer veksten innenfor segmentet speilreflekskameraer. I 2005 ble det totalt omsatt 28.000 enheter, tallet økte til 46.000 i 2006 tilsvarende 80 prosent vekst. Dette viser at speilreflekskameraer også blir vanlig for mange viderekommende amatørfotografer. Det har langt flere brukeregen skaper og muligheter enn kompaktkameraer har. Prognosen for denne gruppen viser fortsatt kraftig vekst med et salg på 83.000 enheter 2007.

Salget av digitale kompaktkameraer holder seg stabilt og var i fjor 432.000 enheter. Dette er ventet å holde seg på samme nivå for 2007. I tillegg til denne omsetningen er det som kjent et betydelig salg av mobiltelefoner med kamera, der de beste modellene i kvalitet begynner å nærme seg de enkleste kompaktkameraene. Selv om disse ikke kan sammenlignes direkte, er uten tvil de 1,7 millioner mobiltelefonene med kamera en betydelig del av den norske fotobransjen.

Sony HDR-HC7E er Sonys nye full HD-kamera i HDV-standarden. Kameraet har optisk bildestabilisator, HDMI-terminal og mikrofoninngang. ClearVid CMOS-sensoren leverer stillbilder i 6,1 megapiksler og full HD-video i 3 megapiksler. Pris: 13.000,-
I 2006 ble det omsatt 140.000 nye satellittanlegg, 20.000 flere enn de to foregående årene. Foto: Canal Digital.
Til toppen