Flere med lager

Gøte Lundblad i firmaet Gøte Lundblad AS reagerer på uttalelsen ”Vi er den eneste leverandøren med lager i Norge” som Egil Spiten kom med i reportasjen fra IFA i forrige utgave av fagbladet Elektronikkbransjen.

– Det finnes minst tre andre som har lager med TV i Norge - deriblant oss, sier Lundblad.

Til toppen