Skullerud skole har siden 2000 kjøpt over 150 stasjonære og 20 bærbare PCer fra Alternativ Data. Foto: Erik Thallaug

Flere PCer skal gjenbrukes

Elretur bidrar til økt gjenbruk av datautstyr, gjennom en avtale med Alternativ Data

– Samarbeidsavtalen med Alternativ Data er spennende fordi mange PCer som tidligere har blitt sendt til gjenvinning, nå vil kunne gjenbrukes. Dette er gode nyheter både for norske skoler og bedrifter og for innbyggere i India og Peru, sier Hans Løken i Elretur.

Alternativ Data tar årlig hånd om 25.000 brukte PCer. Halvparten av disse gjenbrukes, og selges til skoler, bedrifter eller organisasjoner i Norge. En del eksporteres også til andre land som har god nytte av pent brukte PCer. De resterende PCene sendes til miljøriktig behandling, og gjenvinnes.

– I forrige uke sendte vi containere fulle av PCer både til Peru og India. Mange land som ikke har kommet like langt som Norge setter stor pris på rimelig tilgang til fullt brukbare PCer, forteller Inge Scheen Raaholt i Alternativ Data.

Sikker sletting av data

Produsenter og importører av PCer, som det finnes mange av blant Elreturs medlemmer, får PCer i retur fra sine kunder. En viktig del av samarbeidet med Alternativ Data er sikker sletting av data fra harddisker, samt gratis rådgivning rundt datasletting, verdifastsettelse av brukt utstyr og regler rundt gjenbruk. Mange av Elreturs medlemmer har etterspurt dette.

– Vi sørger for sikker sletting av data, og benytter Ibas’ verktøy til dette. Ibas er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og kundene får den dokumentasjonen de trenger, sier Raaholt.

I snitt skiftes PCene som brukes i bedrifter og organisasjoner ut med fire-fem års mellomrom. Elretur håndterer årlig nærmere 4.000 tonn datautstyr, og samarbeidet med Alternativ Data vil gjøre at en større del av utstyret vil kunne gjenbrukes.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange av PCene vi får inn som vil kunne videreselges. Vi tror at antallet vil bli betydelig og synes dette er godt tilbud til våre medlemmer, samtidig som vi er glade for at PCene kommer til nytte – enten i en skoleklasse i Norge eller hos en student i New Delhi, sier Hans Løken.

Hans Løken er adm. direktør i Elretur AS.
Inge Scheen Raaholt er salgs- og administrasjonsleder i Alternativ Data.
Til toppen