Markedsansvarlig Jarle Ruud i Digitalradio Norge AS kommenterte planene for FM-slukking under pressemøtet Stiftelsen Elektronikkbransjen arrangerte i forbindelse med fremleggingen av bransjetallene. Foto: Stian Sønsteng

FM SLUKKES I 2017 hvis halvparten lytter digitalt i 2015

Kulturdepartementet går inn for at radiomediet blir heldigitalisert, og at FM-sendingene skal avvikles i 2017.

– Vi tror det går mot DAB+, men at man vil ha DAB som sendestandard en stund, sa markedsansvarlig Jarle Ruud i Digitalradio Norge AS under pressemøtet Stiftelsen Elektronikkbransjen arrangerte 8. februar i forbindelse med at bransjetallene ble lagt frem.

Stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet ble fremmet av Kulturdepartementet og godkjent i 4. februar. Saken er til behandling i Familie- og kulturkomiteen i Stortinget, og dato for høring i komiteen er satt til 13. mars. Foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 10. mai.

– Bakgrunnen for stortingsmeldingen at det er kulturpolitisk riktig å sikre et godt radiotilbud i hele landet. Et av målene er å sikre at flere får et bredere radiotilbud. Å slukke FM er en mulighet for myndighetene til å sikre disse målene. Radioen vil digitaliseres uansett, på denne måten kan man bygge opp den digitale fremtiden etter eget ønske. Radioen er i dag et analogt medium. Man må minimere dobbeltdistribusjon. Responsen fra radioaktørene viser at man har klart å balansere behovet til de små og store kringkasterne. Det heter at sendeteknikken skal være aktørstyrt, og i stortingsmeldingen finner vi en antydning av at det drives i retningen DAB+. Vi mener det er gunstig å kunne velge fritt mellom DAB og DAB+, sa Ruud.

Han sier det vil være riktig av handelen å anbefale radioer som også har DAB- eller internettmottaker, og får støtte av informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Kombinerte mottakere

Som fagbladet Elektronikkbransjen tidligere har skrevet, er enkelte aktører i bransjen sterke motstandere av DAB-standarden. Ruud understreket da også at digitalradio ikke bare er DAB, men også IP-radio og digital-TV-radio.

– Radiobransjen ønsker avvikling av FM, og regjeringen tar nå et aktivt grep for å legge til rette for en overgang til digital radio, og for å ta vare på lytternes interesser, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Absolutte krav

– Det er også et viktig krav at digital radio skal gi lytterne en merverdi i form av flere kanaler, innhold, tjenester, bedre lyd- og mottaksforhold. Vi stiller også noen tilleggskrav for at en FM-avvikling skal skje i 2017. Minst halvparten av lytterne må i 2015 lytte til en digital plattform daglig, og det må samme år foreligge tilfredsstillende og rimelige løsninger for bil. Hvis ikke, blir FM-avviklingen utsatt til 2019, sier Huitfeldt i pressemeldingen.

Hun sier også at de fleste og minste lokalradioene kan få fortsette på FM etter 2017, hvis de ønsker det.

– Dette er en modig beslutning av kulturminister Aniken Huitfeldt, som sikrer lytterne et større radiotilbud, og vil bli en milepæl i norsk radiohistorie, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge i en pressemelding.

– Regjeringen tar nå et aktivt grep for å legge til rette for en overgang til digital radio, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Wenche Nybo/KUD
Rundt 20 journalister og ti bransjefolk deltok på pressemøtet i regi av Stiftelsen Elektronikkbransjen, i forbindelse med fremleggingen av bransjetallene.
Informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen intervjues av P4.
Til toppen