Butikksjef Øystein Ottersland ønsker seg mer plass i butikken, spesielt til hvitevarene.

FOLK BLIR VÆRENDE I BRANSJEN

– Dette er en dynamisk bransje som det er interessant å være en del av. Det er nok derfor folk blir værende her.

Det sier butikksjef Øystein Ottersland ved Expert Grimstad. På fagbladet Elektronikkbransjens rundtur blant bransjens aktører i byen, får vi bekreftet at mange er tidligere kolleger.

– Det er en liten bransje og folkene du møter trives nok med elektronikk og salg, forklarer Ottersland.

Fra 1991 til 2004 jobbet han hos Oss radio og TV, inntil bedriften ble nedlagt. Da begynte han i Expert, og i 2006 overtok han som butikksjef.

Expert Grimstad ble etablert tidlig på 60-tallet av Arvid Holmqvist, som en del av Elkjeden. På 80-tallet flyttet de til Odden, der de i dag ligger vis a vis Oddensenteret.

– Det er et bra kjøpesenter med en god kundemasse også vi har glede av, sier Ottersland.

I 2001 overtok kjeden butikken, og Ottersland sier dette gir dem et trygt og solid utgangspunkt.

– Det har kanskje noen positive sider med tanke på arbeidstiden?

Ottersland humrer.

– Jeg arbeider nok like mye som dem som eier butikken selv. Men det er selvsagt en fordel at vi har solid kapital i ryggen. Expert har en god posisjon i markedet, med gode priser og betingelser. Andre oppfattes kanskje som rimeligere, men vi kommer alltid høyt på listene når servicegraden måles.

God bunnlinje

– Hvordan ligger dere an i den interne konkurransen mellom Expert-butikkene?

– Jeg tror bunnlinja vår er blant de bedre i kjeden. Vi drifter greit og har god tilgang på varer. Vi er nøkterne, forsøker å holde lønnskostnadene nede, samtidig som vi selger de rette varene, sier Ottersland.

Butikken er på 400 kvadratmeter og Ottersland forteller at de vurderer å utvide dette.

– Vi har absolutt ønske om mer utstillingsplass, spesielt til hvitevarene. Vi har tilgang på hele spekteret, men kundene ønsker å se et større utvalg i butikken.

– På telefonsvareren sier dere ”Kjøkkensenteret Expert Grimstad”. Dere har bakgrunn fra hvitevaresiden?

– Dette var opprinnelig en hvitevarebutikk og siden vi nærmest er en institusjon i Grimstad henger navnet igjen. I dag er fordelingen hvitt og brunt cirka 50/50, sier Ottersland.

Expert Grimstad omsetter for i overkant av 30 millioner kroner, og Ottersland forteller at det ligger an til en økning i 2010.

Handlevillige turister

– Vi hadde en veldig bra måned i juli. Det kommer mange turister hit fra øst og vest om sommeren, og i år har de vært veldig handlevillige – samtidig som vi har hatt god bemanning og god tilgang på varer. I sommer har det gått mye mobiltelefoner og TV-pakker, også småapparater med 12 volt, sier Ottersland.

Butikken har ni ansatte fordelt på sju årsverk. Ottersland nevner Euronics og Hifi-klubben, samt Spaceworld, som konkurrenter.

– Hvem kommer til dere?

– Alle mulig, både fra byen og omlandet. Handelslekkasjen går mot Sørlandsparken i Kristiansand og Arendal. Noen kommer også hit, mest fra Arendal.

– Hva er de sterke sidene deres?

– Vi har gode priser, gode folk i butikken, samme servicegrad som de andre, kjappe leveringer – som oftest på dagen, og gode verkstedrutiner. Vi har satt bort leveringen, men denne personen er veldig dyktig – han både leverer og monterer. Når det gjelder parabolanlegg og reparasjoner bruker vi Grimstad lyd og bildeservice. Vi er heldig her i byen som har dette verkstedet, for eksempel har de ikke et tilsvarende i Arendal. Vi kunne selvsagt ønske oss konkurranse på verkstedsiden, men siden de gjør en såpass god jobb er ikke det noe problem.

– Hvordan ville det vært for andre å etablere seg i Grimstad i dag?

– Jeg har ikke hørt rykter om at det finnes slike planer, og jeg tror det ville vært vanskelig. Det ville neppe vært lønnsomt for en større aktør å etablere seg her, og for eksempel Elkjøp er jo til stede både i Arendal og i Kristiansand.

GRIMSTAD

Kommune i Aust-Agderfylke, dannet i 1971 ved sammenslåing av de tidligere Fjære, Landvik og Grimstad kommuner. Grimstad grenser i vest motLillesand, i nordvest og nord motBirkenesog i østmotArendal. Selve bykjernen ligger ved en bukt av Groosefjorden, som trenger seg nordover inn i Fjære.

Grimstad ligger i det sørnorske grunnfjellområdet. Skjærgårdskysten går over i småkupert landskap med koller og drag med gode betingelser for jordbruk innenfor et typisk heilandskap med høyder opptil cirka 300 moh. Store sammenhengende innsjøområder nær kysten.

Bosetningen følger i hovedsak kysten og E18, og det er gamle spor etter bosetning i kommunen. Grimstad har vokst frem til et skole- og handelssentrum og har hatt vekst i folketallet fra 1970-årene og frem til i dag. Folketall: 20.450.

Kilde: snl.no

Herman Høyer ekstrahjelp ved Expert Grimstad.
Anne Karin Nedal i sving i kassa. I bakgrunnen butikksjef Øystein Ottersland.
Sigurd Stahl var tidligere butikksjef ved Expert Grimstad. I dag er han driftskontrollør i Expert Norge, med ansvar for Sørlandet, Bergen og Grenland.
Expert Grimstad holder til på Odden.
Kim André Jamvold Jørgensen (t. h.) er lærling mens Tommy Langemyr er serviceansvarlig ved Expert Grimstad.
Til toppen