I sitt innlegg på seminaret la direktør Kristin Undheim i Opinion AS vekt på nytteverdien folk har av mobiltelefonen og det personlige forhold vi får til mobiltelefonen og tjenestene den utfører. Foto: Erik Andersen.

Folk vil lære når de bytter telefon

– Når folk bytter telefon er de innstilt på å lære hva som har skjedd siden forrige gang de kjøpte.

Det sa Kristin Undheim, direktør i Opinion AS, på et seminar Netcom og Sony Ericsson arrangerte om fremtidens innhold i mobiltelefonen. Hvilket landskap beveger vi oss inn i med ny teknologi og nye brukermønstre?

– Det viktigste for å få økt mobilbruk og mer avanserte tjenester, er å fokusere på mobiltelefonens nytteverdi for folk flest. Det viktige er at folk forstår hva telefonen kan brukes til og tilby av tjenester, sier Undheim.

Hun la i sitt innlegg spesielt vekt på mobiltelefonens rolle i ulike situasjoner i dagliglivet og folks nytte av mobiltelefonens tjenester og språk, det siste betyr mye for forståelsen av de mulighetene mobiltelefonen gir.

– I dag er det stort skille mellom dette språket og den type tjenester leverandørene legger i utstyret i forhold til det folk flest forstår noe av. Det er for eksempel stor forskjell på hvordan menyene er hos de ulike fabrikantene og dermed også på forklaringene og brukeregenskapene folk må forholde seg til. Dette ser jeg på som et problem i forhold til å få folk til å forstå nytteverdien av nye tjenester, sier Undheim.

Opplæring

I foredraget sitt la hun stor vekt på behov for informasjon og opplæring, som hun mener må til for å kunne bruke de avanserte tjenestene som tilbys i dag.

– Når folk bytter telefon er de innstilt på å lære hva som har skjedd siden forrige gang de kjøpte. Vi ser at de fleste nå bytter telefon hvert annet eller tredje år. Det betyr at hver gang de bytter, er det nye funksjoner og tjenester å ta stilling til. Jeg mener at nettoperatørene må ta tidligere grep om å lære opp abonnentene og fortelle om de mulighetene som finnes. De må forstå at folk synes dette er vanskelig. Mange trenger hjelp for å installere programvare til nye tjenester. Ikke alt er installert i telefonen på forhånd. Derfor tror jeg opplæring og kundestøtte er kjempeviktig, sier hun.

Personlig telefon

Undheim tok opp ordet personifisering som et uttrykk som det folk forstår om mobiltelefonen som et personlig verktøy. De er opptatt av hvilket utbytte de har av telefonene og hva som skjer i markedet.

– Individualisering er en av de største trendene i vår tid. Folk ønsker fokus på produkter og tjenester rettet mot dem. Dette gjelder også mobile tjenester, der man for eksempel ønsker å være på nett med aviser man leser oftest og hjemmesider man bruker mye. På denne måten ønsker vi å gjøre telefonen personlig. Mange ønsker også egne abonnementsløsninger i form av mer skreddersydd abonnement som passer seg. Som vi vet kan man legge forskjellig innhold i ulike typer abonnement, sier Undheim.

Til toppen