Forbrukerkjøpsloven på engelsk

ElektronikkForbundet ved Ove Magndal har laget en forkortet utgave og tolkning av den norske Forbrukerkjøpsloven.

Dette er oversatt av Comtext Aprops for Stiftelsen Elektronikkbransjen, og er ment som et hjelpemiddel og førstehåndsinnføring i Forbrukerkjøpsloven for engelskspråklig publikum og importører. Teksten er kvalitetssikret juridisk av en advokat med spesialitet innen dette feltet. Dette har vært etterspurt av flere av våre medlemmer, ikke minst de som har forbindelser i utlandet. Dokumentet er lagt ut på nettstedet www.elektronikkbransjen.no og kan fritt lastes ned og brukes av våre medlemmer.

Til toppen