Martin Vinje, daglig leder The Martin Vinje Company, tok for seg temaet omsetningsforbud av elektriske produkter, herunder leverandørens utfordringer og myndighetenes bevi sbyrde. Foto: John Berge.

– FORFERDELIG BRANSJEGLIDNING

– Det er klart at prisfokuset går på bekostning av sikkerheten, sier Martin Vinje.

Vinje er engasjert i NEKs arbeid, og har med si n bakgrunn et unikt perspektiv på hva denne delen av bransjen har vært gjennom. For mens det tidligere foregikk produksjon i stor skala av småelektriske apparater i Europa, er det nå mest import fra Østen.– Oppslagene om farlige oljeovner er et drama fra virkeligheten. Det er jo verre å si at man jobber med salg av oljeovner enn at man jobber i pornobransjen, sa Martin Vinje da han slo an tonen foran delegatene i salen hos Oslo kongressenter (LO-bygget).

Snusk i produksjonen

Tante Sofie har gitt opp

Han spurte retorisk om alle de «private merkene» til kjedene er gode nok kvalitetsmessig, og fulgte opp med å si at det er en grunn til at de kjente merkene koster mer.– Det er klart at prisfokuset går på bekostning av sikkerheten.Debatten for et par år tilbake om farlige oljeovner var en sak som Vinje «brant» for å ta opp igjen. Skrekkoverskrifter i tabloidavisene skapte ifølge Vinje et hysteri om at denne type ovner var spesielt farlige. Tvert imot, mener Vinje, som mener oljeovner er mye sikrere enn de fleste andre varmekilder i et hjem.

JOHN BERGE

ELSIKKERHETSKONFERANSEN

Til toppen