Kommandørkaptein Carl Eskild Billington fra FLO og administrerende direktør i Ventelo Norge, Eirik Lunde.

Forsvaret fornyer Ventelo-kontrakt

Forsvaret fornyer kontrakten med Ventelo som leverandør av teletjenester. Kontrakten tilsvarer en omsetning på cirka 50 millioner kroner årlig, og har i følge en pressemelding fra Ventelo halvert Forsvarets kostnader på de tjenestene som dekkes av avtalen.

Forsvaret selv fremhever pris, sikkerhet og kundeservice som viktige årsaker til at de valgte å videreføre avtalen med Ventelo.

16. mai 2003 ble det inngått kontrakt mellom Ventelo og Forsvaret for leveranse av kommersielle fast- og mobiltjenester for hele Norge. Avtalen hadde en varighet på 3 år med opsjon for forlengelse. Forsvaret har nå innløst opsjon for forlengelse av avtalen med varighet frem til 1. september 2007. Avtalen omfatter all kommersiell fasttelefonitrafikk og om lag 10.000 mobiltelefonabonnement i Forsvaret.

Til toppen