Hverken direktør Knut Børmer i Kabel Norge eller kommunikasjonsdirektør Øyvind Husby i Get tror analog distribusjon av radio i kabelnett vil stoppe. Foto: Erik Andersen.

FORTSATT FM I KABELNETT

Det store danske kabelnettselskapet YouSee har bestemt seg for å fortsette å distribuere radio på FM i nettene. Det samme kan skje i Norge.

Det danske kabelnettselskapet YouSee, som har 1,2 millioner abonnenter, har bestemt seg for fortsatt å sende radio analogt på FM-frekvenser til abonnentene sine.Årsaken er i første rekke at mange radiolyttere fortsatt ikke har kjøpt dab-radioer, selv om Danmark nå er dekket av bakkenett for digitalradio. I tillegg betyr det at abonnentene fortsatt kan bruke eksisterende musikkanlegg og stueradioer med FM-mottaker koplet til kabelnettene.Også her er det ventet at det vil bli vedtatt en slukkedato for det analoge bakkenettet. Som i Norge har også danske myndigheter bestemt at noen av radiokanalene kun skal sendes i dab.

– Dette betyr at mange vil miste gode programmer fra Danmarks Radio, for eksempel P2, som blir en ren dab-kanal. Derfor har vi bestemt oss for å konvertere sendingene til FM og distribuere dem til abonnentene våre, sier salgsdirektør Freddie Fjeldsted fra YouSee.

Dette betyr blant annet at Danmarks Radios viktigste kanal, DR1, blir sendt både digitalt i MPG4 og MPG2 og i tillegg analogt i YouSees kabelnett.

Også i Norge

Det samme kan også bli tilfelle hos oss. Direktør Knut Børmer i Kabel Norge sier at spørsmålet om fortsatt å distribuere radio på FM-bånd i kabelnettene ikke er tatt opp foreløpig.

– Vi har riktig nok diskutert saken. Mange kabelnett har behov for å utvide returbåndet sitt, og det har derfor vært snakk om å bruke FM-frekvensene til dette. Noe vedtak har imidlertid ikke skjedd, og jeg regner med at den analoge distribusjonen vil fortsette, sier han.

I Canal Digital er oppfatningen omtrent den samme. Seniorrådgiver Terje Frøsland sier at dette spørsmålet ikke er behandlet og at det heller ikke er noen planer om å stoppe analog distribusjon av radio. Han tror heller ikke myndighetene vil komme med påbud om å stoppe en slik distribusjon, fordi dette er et lukket nett og mer opp til kabelbransjen selv å bestemme. På spørsmål om behov for økt returkapasitet, forklarer Frøsland at Telenor i stedet satser på utbygging av flere noder i nettene.

Digitalt populært

Heller ikke kabelnettselskapet Get har planer om å gjøre noe med analogdistribusjonen av radio.

– Vi har ingen planer om å slukke FM i kabelnettet og tror heller ikke det vil komme påbud fra myndighetene om å gjøre dette. Der i mot ser vi at interessen for digitalradio er kraftig økende i nettet vår. Som kjent blir radio overført parallelt med TV-signalene digitalt, og mange kunder melder at de er meget fornøyd med å motta digital radio på TV, sier Øyvind Husby, kommunikasjonsdirektør hos Get.

Til toppen