Når det gjelder tommestørrelser for LCD-TV, kom den største økningen i segmentet 42 tommer. Foto: Stian Sønsteng.

FORTSATT HØY TV-OMSETNING

Til tross for den ganske store omsetningsnedgangen totalt i bransjen holdt TV-omsetningen seg på et høyt nivå. Det sterke prisfallet i 2008 stoppet delvis opp i fjor.

Totalsalget av TV i 2009 var 601.000 apparater. I forhold til 2008 er det en nedgang på 5,5 prosent i volum. Dette er en langt mindre nedgang enn prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen forutsatte. Fordelingen mellom hovedtypene i fjor var 80,5 prosent LCD og 19,5 prosent Plasma. Dette er ubetydelig endring fra 2008. Av LCD-salget utgjorde TV-apparater med LED-belysning en andel på cirka 10 prosent i volum. Ny gruppe i fjor var mini-TV som kom inn i statistikken med et meget lite antall.

Større skjermer

Som ventet fortsetter gjennomsnittlig skjermstørrelse å øke. Våre interne målinger viser en gjennomsnittsøkning på i underkant av 5 prosent. Når det gjelder tommestørrelser for LCD-TV, kom den største økningen i segmentet 42 tommer. Det var også solid oppgang på skjermer større enn 44 tommer. Derimot målte vi en kraftig nedgang i segmentene 26 og 37 tommer. Når det gjelder plasma, var det liten forandring mellom størrelsessegmentene.

Prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen tror at totalomsetningen av TV fortsatt vil holde seg på samme høye nivå som 2009. For andelen LCD er det ventet en svak økning. Det er ventet at TV med OLED-skjerm vil få en merkbar omsetning i 2011.

Bokssalget ned

I og med at utbyggingen av det digitale bakkenettet er ferdig, går den voldsomme omsetningen av TV-bokser ned for denne plattformen. Når det gjelder bakkenettet (DTT), vil den videre omsetningen stort sett være utskiftinger av enkle typer mottakere til bokser med opptaksfunksjonalitet (PVR). I tillegg vil det selvfølgelig komme nye anskaffelser for multirom og fritidsboliger. Omsetningen av satellittmottakere holder seg fortsatt på et høyt nivå. Dette gjelder både utskifting og nyanskaffelser.

Gjennombrudd for Blu-ray

Siste kvartal i fjor passerte omsetningen av Blu-ray–spillere (BD) salget av DVD-spillere. Det er bekreftet at 2009 markerte et gjennombrudd for BD. Salget økte fra 30.000 enheter i 2008 til 76.000 i 2009. Multispilleren erstatter nå DVD også i hjemmekinoanlegg og er i ferd med å bli en naturlig del av HDTV-utstyret i hjemmet. Fjoråret viste derimot at BD-film henger langt etter i volum. BD-film stod i 2009 bare for 7,5 prosent av totalen for videofilm i volum, og 11,7 prosent i verdi. Vi venter en videre kraftig økning av BD i årene som kommer. Som ventet gikk salget av tradisjonell DVD mye ned. Det betyr at totalomsetningen av digital video synker, til tross for veksten av BD.

Salget av videokameraer viser fortsatt synkende tendens. Årsaken er i første rekke at stadig flere filmer med mobiltelefon og stillbildekameraer.

Økende andel for speil

Når det gjelder markedet for stillbildekameraer, viser omsetningen en klar tilbakegang for kompaktkameraene. Det betyr at markedet begynner å bli mettet og vi går mot et normalnivå på et sted rundt 350.000 enheter per år. Volumet av speilreflekskameraer holder seg imidlertid forholdsvis høyt og denne gruppen får høyere andel av totalmarkedet. Nå banker også nye kameratyper og digitalformater på dørene til den digitale fotoverdenen.

Ipod fornyer lydsegmentet

Stadig flere lydprodukter kommer med basestasjon for Apples Ipod og Iphone. Dette gjelder både stasjonære og bærbare produkter og skaper viktige og nye bruksområder for lyd med MP3-standard. Dette har blant annet ført til økt salg av stasjonære lydanlegg og bærbare kombimodeller. Mikro-gruppen tar en stadig større andel av musikkanleggene.

Omsetningen av separate lydkomponenter (tung HiFi) holder seg noenlunde stabil.

Til tross for inntog av basestasjoner, registrer vi en jevnt synkende omsetning av MP3-spillere. Årsaken er først og fremt at stadig flere mobiltelefoner får denne funksjonaliteten.

Halvert omsetning

Verdien av bilunderholdningsprodukter ble nesten halvert fra 2008 til i fjor. Årsaken er i første rekke svikt i omsetningen på ettermarkedet av tradisjonelle kombinasjonsmodeller (radio med CD/DVD). Dessuten har færre biler hatt ferdig montert navigasjonsutstyr ved import. Dette er kostbare anlegg som mange velger å erstatte med bærbare og rimeligere navigatører som settes inn i bilen ved bruk.

Informasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen og medlem i prognosekomiteen, Erik Andersen, med noen av TV-modellene som er i salg. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen