FORTSATT MILJØGIFTER I EL-AVFALL

Fortsatt er det store mengder miljøgifter i elektrisk avfall. Det er ikke stor risiko så lenge apparatene brukes men det er viktig å behandle dem riktig når de blir kassert.

I en pressemelding fra Elretur AS heter det at det aldri tidligere er blitt fjernet så mange miljøgifter som fra EE-avfallet som ble kastet av norske husholdninger i 2008.

– Fra den samlede mengden EE-avfall vi tok hånd om i fjor, ble 14 prosent av volumet fjernet og spesialbehandlet av oss, sier Stig Ervik administrerende direktør i Elretur AS.

Eksempler på slike gifter er bly, kvikksølv, asbest og arsen. Slike stoffer er giftige både for oss mennesker og dyre- og plantelivet rundt oss.

– Dette er den viktigste jobben vi gjør. Fortsatt er det mye gift i EE-produkter. Vi oppdager stadig flere bivirkninger av miljøgiftene, og det gjør at arbeidet vårt stadig blir viktigere, sier Ervik.

Som eksempel nevner han at gråspurvbestanden har gått ned med 15 prosent på grunn av bromerteflammehemmere, som tidligere ble mye brukt i EE-produkter.

Til toppen