Prosjektleder Mariann J. Tønnessen snakket om migrasjon og overgangen mellom fastnett og trådløst nettverk for telefoni.

Fra tradisjonell telefoni til nye medier

– I ordet migrasjon ligger kort fortalt å gå fra fasttelefon til mobil, internett og bredbånd. Med andre ord å gå over fra tradisjonell telefoni til bruk av nye medier.

Det sa prosjektleder Mariann J. Tønnessen i Telia Danmark på Netcoms presseseminar. Som kjent har Netcom aldri vært aktør på tradisjonell telefoni med fastlinje, de har kun satt fokus på mobilsiden.

– Migrasjonen har vært ulik i de forskjellige nordiske land. I Danmark er Telia tredje størst på fastnett. Dette nivået har hatt liten betydning derfor skaper det enklere overgang til løsninger for mobil og trådløs kommunikasjon, sier Tønnessen.

– Du presenterer utrykket ”homefree”. Hva ligger det i det?

– Det er et produkt vi ønsker å tilby familier samlet og familiens medlemmer enkeltvis. Det kombinerer bruk av fastnett sammen med mobil og bredbånd i en felles løsning. Det betyr blant annet at man kan bruke samme telefonen hjemme og ute. Besparelsen er at man kan bruke en felles terminal, den samme telefonen til å motta samtaler både hjemme og ute. Prisen blir også lav på denne måten. Vi har regnet ut at for en gjennomsnittsfamilie ligger en slik besparelse på mellom 3.000 og 4.600 kroner per år, sier hun.

UMA-terminal

Tønnessen vet ikke ennå hva tilsvarende besparelse i Norge kan bli. Tjenesten man snakker om er såkalt IP-telefoni, mobiltelefoni formidlet over internett på fastnett bredbånd.

– Vi snakker ikke om bruk av fastnett på samme måte som før, det er kun fastnettnummeret som brukes. Man tar i bruk fastnettnummeret på en terminal som kombinerer bruk av GSM eller UMTS, og IP. Teknologien som gjør at man kan ringe over internett kalles UMA. Man har ingen tilknytning til fastnettet, bortsett fra at familien beholder telefonnummeret de alltid har hatt, og man svarer fra en mobiltelefon som også har UMA-terminal.

Toveis kommunikasjon

I systemet vil det hjemme inngå en trådløs router som en viktig del for å få satt opp samtalene og ringe over IP. Routeren kan brukes både til samtaler og til PC-kommunikasjon for å logge seg på internett. Telia tilbyr en router som har det vi kaller ”call duo service”, toveis telefonitjeneste. I følge Tønnessen skal det bety at routeren vil garantere prioritet på tilgang til tale foran andre datatjenester når man ringer. Fra november begynner Telia å levere utstyr for denne tjenesten i Danmark. I startfasen bruker selskapet Samsungs modell G200 sammen med routeren.

Til toppen