Fra 9.juli 2007 er alle som omsetter flat-TV pålagt å selge med et galvanisk skille. Foto: Flomatikk AS.

GALVANISK SKILLE SKAL SELGES med alle flat-TVer

Stiftelsen Elektronikkbransjen har sammen med Post- og teletilsynet utarbeidet informasjonsmateriell om pålegget om at flat-TV skal selges med galvanisk skille.

Fra 9.juli 2007 er alle som omsetter flat-TV pålagt å selge med et galvanisk skille. Dette er regulert i forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett, utgitt av Post- og teletilsynet. Bakgrunnen er at dersom denne sikkerhetskomponenten mangler, kan dette føre til brann. Selger kan bli erstatningspliktig dersom et galvanisk skille ikke medfølger apparatet. På bakgrunn av denne forskriften har Elektronikkbransjen og Post- og teletilsynet uarbeidet felles informasjonsmateriell som er sendt forhandlere.

Innføringen av forskriften reiser en del spørsmål, som prøves besvart i denne artikkelen. Teknisk sett er det kun TV-apparat tilkoblet kabelnett og som er tilkoblet en jordet nettkontakt som er påkrevd galvanisk skille. Årsaken til dette er at det kan oppstå en potensialforskjell (spenningsforskjell), og en brann kan utarte.

Teoretisk sett er også hus med jordfeilbryter sikre. Det samme gjelder nyere bygg med 400 volts strømanlegg.

Som et paradoks kan nevnes at i Danmark er alle pålag t å installere jordfeilbryter i sine hjem, noe som er vesentlig mer kostbart enn et galvanisk skille.

Skal selges med uansett

Selv om det er mange kunder som teknisk sett ikke trenger galvanisk skille, understrekes det på det sterkeste at forhandler plikter å selge dette sammen med TV-apparatet. Bakgrunnen for dette er at kunden kan flytte fra boligen, og nye flytter inn. Selve TV-apparatet kan også bli brukt flere steder, og på ulike plattformer. Mange kunder har ikke kunnskap om kontakten er jordet, og hvilken plattform de mottar TV-signalet gjennom. Forskriften er derfor altomfattende slik at ingen skal risikere brann, verken nå eller i fremtiden.

Pålegget gjelder ikke bare TV-apparat. Datamaskiner med TV-mottaker er for eksempel like utsatt. Forskriften regulerer kun utstyr solgt etter 9.juli 2007, og det oppfordres derfor til å selge en sikkerhetskomponent til eksisterende kunder også.

Til toppen