– Lanseringen en viktig milepel for å nå den politiske målsettingen om høye bredbåndshastigheter til flest mulig i Norge, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get. Foto: Get.

GET MED 50 MBPS

Get lanserer et nytt 50 Mbps bredbåndsprodukt. I første omgang er tjenesten tilgjengelig for 400.000 kunder i Osloog Romerike, i løpet av året vil den bli tilgjengelig for alle kunder som kan knytte seg til Gets nye digital-TV og bredbåndsnett.

Dette vil gi over 900.000 mulighet for ekstreme internett hastigheter.

Xtreme 50 er det første produktet fra Get basert på den nye teknologien Eurodocsis 3.0, som skal utnytte båndbredden i TV-kablene mer effektivt og i tester har man oppnådd internetthastigheter på over 400 Mbps.

– Med innføringen av den nye teknologien i bredbåndsnettet til Get vil forskjellene mellom de som kun kan få ADSL og de som kan få bredbånd over et moderne digital-TV og bredbåndsnett øke, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get, i en pressemelding.

Prisen blir 1.200 kroner per måned.

Til toppen