Gi bedre informasjon om sikkerhetskopiering

Forbrukerrådet gikk før jul ut med en uttalelse om at selger av harddisker har ansvar for utgifter til å redde kundens data når disken krasjer.

En av våre handlere fikk nettopp et slik krav fra en kunde. Kravet gjaldt kostnaden med å gjenopprette data som var forsvunnet etter at en harddisk hadde krasjet. Vår handler sier seg ikke enig i kravet på det grunnlag at man ikke har ansvar for følgeskader. ”Vi reparerer eller bytter selve produktet, men kan ikke ta ansvar for innhold. Kunden må selv ta ansvar for backup av sine dataer,” sier handleren.

Forbrukerrådet på den andre siden understreker at det stilles strenge krav til selger av produktet. I følge paragraf 16 i Forbrukerkjøpsloven forplikter en selger seg til å gi nødvendig opplysning om ”forhold ved tingen eller dens bruk han eller hun burde kjenne til, og som forbruker hadde grunn til regne med å få.” Selger skal gi nødvendig opplysning om ”installering, montering, bruk og stell og oppbevaring”. Hvis selger ikke gir slike opplysninger, kan det i seg selv oppfattes som mangel, som kan gi kjøper rettigheter.

Som bransje aksepterer vi og følger loven. Vi har en opplysningsplikt og den skal vi respektere og følge. Enten muntlig eller skriftlig – og på en enkel og forståelig måte. Vi kan også som bransje bli flinkere til å gi innformasjon til våre kunder om at man må ta sikkerhetskopi.

Men det vi ikke kan gjøre er å garantere at et elektronisk produkt vil vare evig, og at vi tar ansvar for lagret data. Et produkt kan gå i stykker både i reklamasjonstiden og etter. Er først skaden skjedd – at vår kunde mister sine data, er det uansett svært uheldig og trist for den det gjelder.

Loven er svært uklar. Forbrukerrådet mener vi har et ansvar, vi mener nei og får støtte av blant annet IKT Norge. Deres holdning er den samme som vår. Selger kan ikke ta ansvar for kundens innhold på PC eller andre lagringsmedia som MP3-spillere, digitale kamera, filmer på en DVD-spiller med harddisk, eller musikk og ringetoner på en mobiltelefon.

Etter Elektronikkbransjens syn går loven urimelig langt hvis lovgiver hadde ment at Forbrukerkjøpsloven også skulle dekke innhold på lagringsmedia. En slik problemstilling bør løses gjennom forbrukertvistutvalget eller domstolene.

Forbrukerrådet har tatt ballen. Som bransjeorganisasjon oppfordrer vi alle våre handlere til å være føre vár, og informere enda bedre om sikkerhetskopiering til kjøpere av lagringsmedia. Vi ber også om at dere henvender dere til oss med klagesaker.

Vi tar også imot invitasjon til samtale med Forbrukerrådet for å klargjøre vårt syn på saken, og ikke minst diskutere hvordan vi kan hjelpe våre kunder til å bli bedre brukere.

Til toppen