Tradisjonelle glødepærer blir erstattet av sparepærer, halogen- og LED-pærer.

GLØDEPÆRER FASES UT

Et EU-direktiv betyr at tradisjonelle glødepærer i løpet av en treårsperiode vil bli faset ut. De erstattes av ulike typer sparepærer.

Fra 1. september innførte EU et direktiv der det blir stilt energikrav til belysningsprodukter. Når reglene trår i kraft, vil lyspærer som ikke oppfyller kravene ikke lenger produseres eller importeres til EU-landene. Lyspærer som allerede finnes hos grossister eller i forretninger, kan fortsatt selges.

I en informasjon fra Olje- og Energidepartementet heter det at Norge foreløpig ikke vil være omfattet av forbudet mot glødepærer, siden direktivet ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Til tross for dette vil vi også i Norge se en gradvis utfasing fram mot 2012. Parallelt kommer det inn mer energieffektive produkter for belysning. Det kommer mange alternativer til tradisjonelle pærer. Lyskildene vil både være basert på hallogen og LED.

2012

EU har lagt opp en tidsplan for utfasing i seks trinn frem til 2016. I første omgang er september 2012 et viktig tidspunkt når det gjelder glødepærene. Fra 1. september i år kom det forbud mot salg av alle matte glødepærer og klare glødepærer over 100 W. Forbudet gjelder også klare halogenpærer lysstyrke større enn 950 lumen. Reflektorpærer og 12 voltspærer med tradisjonelle sokler omfattes ikke av disse bestemmelsene. 1. september neste år kommer forbud mot alle klare glødepærer på 75 W og klare halogenpærer med lysstyrke over 725 lumen. Samme tidspunkt året etter kommer forbud mot klare glødepærer på 60 W og klare halogenpærer med lysstyrke over 450 lumen. 1. september 2012 gjelder forbudet alle 40 og 25 Watts klare glødepærer og halogenpærer med lysstyrke over 60 lumen.

I september 2013 kommer det skjerpede krav til lavenergipærer og LED-pærer. Samtidig forbys alle klare halogenpærer som har energiklasse DE. Endelig i september 2016 kommer skjerpede krav til blant annet andre typer halogenpærer.

Gode alternativer

Mange har vært redde for at de nye lavenergipærene ikke vil passe i dagens sokler (primært E27 og E14). Likeledes går bekymringene på at pærene ikke vil passe til lamper med skjermer som er beregnet å festes direkte på pærene. Det er ingen grunn til å være redd for dette. Det er allerede kommet gode alternativer av pærer som passer i både sokler og utforming til eldre armaturer og skjermtyper. Flere typer alternativer vil komme. Utviklingen av lysteknologien vil føre til at vi stadig får mer energieffektive løsninger. Dette vil særlig gjelde kilder med lysdioder (LED).

Krav til kvalitet og redusert energi

De nye EU-kravene til belysning setter strenge krav til kvalitet i alle pærer. Sparepærer av dårlig kvalitet vil ikke bli tillatt produsert eller importert til EU. Lyskvaliteten er et viktig element i kravspesifikasjonene. EU har målsetting om å redusere energibruken i Europa med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter som belysning er ett av flere virkemidler som blir brukt i denne sammenhengen. Meningen er at med felles krav til energibruk vil kostnadene ved å utvikle og produsere alternativer til tradisjonell belysning bli lavere enn om vi får nasjonale særkrav. Det såkalte Eco-designdirektivet er ment som ramme for et system med minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at teknologier som ikke tilfredsstiller de nye kravene blir faset ut. Direktivet er en del av EØS-avtalen og gikk inn i norsk lovverk fra juli 2008. Det er forankret i Produktkontrollovens paragraf 4A.

Tre hovedtyper

Det er tre hovedtyper av lavenergilyskilder: Sparepærer, halogenlamper og lysdioder (LED). Sparepærene har til nå vært alternativet til vanlige glødepærer. De bruker cirka 80 prosent mindre energi enn tilsvarende glødepærer og har mellom fire og femten ganger lenger levetid. Det betyr eksempelvis at en 20 Watts sparepære gir samme lys som en 100 W glødelampe, en 11 Watts sparepære tilsvarer 60 W glødepære og en 7 W tilsvarer 40 W glødepære. En del av denne typen pærer er såkalte kompaktlysrør. De har mange av de samme egenskapene som sparepærene. Sparepærene er de som lettest erstatter tradisjonelle glødelamper. Normalt har de sokler (E27 eller E14), men de finnes også med bajonettsokkel.

Halogenpærer er også et alternativ til sparepærer. Det har samme form og utseende som glødepærer og begge sokkeltypene finnes. Disse lyskildene kan også dimmes. Halogenpærene har to energispareversjoner, en som sparer cirka 30 prosent energi og en som sparer cirka 50 prosent. Vær oppmerksom på at halogenpærene har vesentlig kortere levetid enn sparepærene.

Lysdiodeteknologien (LED) utvikler seg raskt og vil trolig på sikt overta en stor del av sparepærebelysningen i markedet. Som navnet sier er LED basert på lys fra elektroniske komponenter (dioder). Denne lyskilden er basert på en spesiell driver. Dioden og driveren er innholdet i lampen som er påmontert sokkelen. LED er meget energieffektiv som lyskilde med besparelse på opp til 80 prosent i forhold til en glødepære. Levetiden kan være så lang som 50.000 timer. Bruk av lysdioder kan gi mange spesielle muligheter når det gjelder valg av lysfarge (fargetemperatur) og kreative løsninger for belysning både inne og ut. Noen av LED-produktene lar seg dimme.

Tabell:EUs plan for utfasing av tradisjonelle glødepærer.

Hittil har de fleste sparepærene hatt en konstruksjon som denne.
Dette er en av de nye halogensparepærene som har tradisjonell sokkel (E27).
Sparepærer med LED-teknologi. Også disse sparepærene kan ha tradisjonell sokkel, her E27.
De nye LED-pærene gir mange muligheter for variasjon, både når det gjelder utforming, fargetemperaturen og som her spotbelysning. Denne pæren har sokkel E14.
Til toppen