GODE NOK DAB-RADIOER

Av 14 testede DAB-radioer oppfyller 12 kravene til følsomhet for dekning.

I forbindelse med planlegging av digitalradio i Norge har Post- og teletilsynet (PT) utført en test av DAB-radioer som selges over disk. Formålet var å undersøke om DAB-radioene på det norske markedet har "tilstrekkelig følsomhet" slik at de kan gi brukeren forventet dekning, heter det i en melding fra PT. Hva som er tilstrekkelig følsomhet er fastsatt i internasjonale standarder og planleggingskriterier.

Testen viser at to av mottakerne har dårlig følsomhet: Amitech modell 100 og Pinell SuperSound II. PT har fått tilbakemelding fra Pinell om at den dårlige følsomheten til Pinell Supersound II skyldes en feil på de første modellene som ble solgt, men at problemet nå er løst. Amitech har ikke besvart PTs forespørsel om kommentarer til testresultatet for Amitech modell 100.

Testen kan ikke brukes som en kjøpsanbefaling eller -fraråding av enkelte merker og modeller, fordi kun ett eksemplar innenfor hvert merke/modell er undersøkt, heter det i meldingen. PT har selv handlet inn et tilfeldig utvalg av DAB-radioer som er tilgjengelige på det norske markedet.

De modellene som var utstyrt med DAB+, ble testet i både DAB- og DAB+-modus. Testen ble utført av Nemko i deres laboratorium. Nemko brukte en kalibrert signalgenerator under målingene, og utgangspunktet var ideelle mottakerforhold for DAB. Det er utarbeidet separate testrapporter for hver enkelt mottaker. Disse ligger tilgjengelig på npt.no.

Til toppen