GODT ÅR I SVERIGE

Hvitevarebransjen i Sverige økte i verdi, mens man på brunt oppnådde samme resultat i 2009 som i 2008.

Den negative utviklingen man ventet da prognosene for 2009 ble lagt frem i fjor, med tosifret omsetningsnedgang, slo altså ikke til.

Hvitevarebransjen økte i 2009 omsetningen med 1,6 prosent, til rekordhøye 10,3 milliarder svenske kroner. I verdi økte alle kategorier, mens antall solgte enheter gikk ned med 4,8 prosent.

På brunevaresiden havnet resultatet på 13,02 milliarder svenske kroner, en svak økning fra 12,99 milliarder i 2008. I 2010 er det ventet en nedgang til 12,55 milliarder kroner.

Det ble solgt 875.000 TV-apparater, det samme som i 2008. Skjermene blir stadig større, og annethvert TV var 40 tommer eller større. Samtidig ble det solgt like mange 32-tommere som i 2008.

Prognosen for 2010 er 900.000 TV-apparater, av disse ventes det at 490.000 er 40 tommer eller større.

Den svenske bransjeorganisasjonen synes det er vanskelig å vurdere prisutviklingen, men et forsiktig anslag tilsier at TV-salget i 2010 vil beløpe seg til 7,11 milliarder svenske kroner – en nedgang på 2,2 prosent fra i fjor.

Det ble i 2009 solgt 70.000 rene BD-spillere i Sverige, samt 10.000 i hjemmekinoanlegg. Totalt ble det solgt 600.000 DVD- og BD-spillere, til en verdi på 600 millioner kroner. Dette er en nedgang på 10 prosent.

I 2010 ventes det at antall solgte BD-spillere vil dobles til 125.000, samtidig som en langt større del av hjemmekinoanleggene vil inneholde BD. Det ventes at produktområdet vil gå ned 14 prosent i verdi, til 515 millioner svenske kroner.

BD gir høyere pris

På lydsiden ble det solgt færre anlegg enn på mange år, men takket være hjemmekinoanleggene med BD gikk ikke verdien ned med mer enn 5,6 prosent.

Bærbar lyd gikk ned med 12,5 prosent, til 420 millioner kroner, og det er forventet en ytterligere nedgang inneværende år med 4,8 prosent.

I 2010 er det ventet av 50.000 av 130.000 solgte hjemmekinoanlegg vil inneholde en BD-spiller. Dette gir høyere snittpris, og en forventet økning i verdi med 6,4 prosent til 1,075 milliarder kroner.

Salget av videokamera sank i 2009 med 15 prosent, til 85.000 enheter. En større andel dyrere kamera med minnekort og/eller harddisk økte snittverdien med nesten 200 kroner, og ga en nedgang i verdi på 12 prosent. I 2010 ventes det en fortsatt nedgang til 82.000 enheter. I verdi ventes det en nedgang med 10 prosent, til 400 millioner kroner.

Speilrefleks hadde i Sverige en økning på 15 prosent, til 3.265 millioner kroner. Det ble solgt 150.000 enheter, dette var 10.000 flere enn ventet. Det ble solgt 650.000 kompaktkamera, en nedgang på 30.000 enheter. Prognosen tilsier en økning på 10 prosent for speilrefleks, og en nullvekst for kompakt. I verdi er det ventet en nedgang til 3,04 milliarder, siden snittprisene synker.

På mobilsiden oppnådde svenskene i 2009 en salgsrekord, med 3,55 millioner enheter. Det ble solgt 650.000 trådløse hustelefoner, og det forventes ingen endringer her. Den kraftige prisnedgangen i denne kategorien har flatet ut.

Når det gjelder mottakerbokser for TV, ble det solgt 175.000 enheter i 2009. Bransjeorganisasjonen tør ikke spå utfallet for 2010, da det er stor usikkerhet rundt overgangen til DVB-T2.

Til toppen