Grundig sjekk i Grundigs nye LCD-linje

Grundigs har fått sin egen produksjonsline hos Beko i Istanbul.

– Kunnskap fra ingeniører i Grundig og Beko er blitt forent og utfordret i den nye produksjonslinjen, som også er fysisk atskilt fra de andre produksjonslinjene, sier Peter Dennerlein som leder kvalitetsavdelingen hos Grundig.

I en pressemelding forteller han at av 140 spesialutdannede personer som arbeider ved linjen, er tre av fire kvinner.

– Kvinner er med sin finmotorikk mye bedre kvalifisert til det kompliserte arbeidet å lage TV-apparater, sier Dennerlein.

På den nye produksjonslinjen skal pixelfeil i følge Grundig sjekkes langt bedre enn hva som er standard.

– En spesiell vibrasjonsenhet skal oppdage dårlig tilsluttede kabler eller kaldloddede ledd, og en 100 prosent hvitebalansetest blir utført på hvert enkelt apparat, sier Dennerlein.

Apparatene skal også stå påslått i lenger tid, før de nøyaktige innstillingene blir utført. Langs produksjonsbåndet har Grundig doblet sjekkpunktene, og dobbelt så mange apparater som tidligere skal gjennom en test.

– Dette sikrer oss et svært fint kontrollnett som praktisk luker ut mulige produksjonsfeil, sier Dennerlein

Den nye produ ksjonslinjen for LCD TVer over 32-tommer er første skritt i kvalitetssikringsprogrammet til Grundig. Mot slutten av året vil kvalitetskonseptet bli utvidet til også å gjelde for mindre LCD TVer og plasmaskjermer.

– Kapasiteten er 1800 apparater per dag, og dette er maksimum av det vi klarer. Masseproduksjon er ganske enkelt ikke mulig med slik nøyaktig kvalitetskontroll, sier Dennerlein i pressemeldingen.

Til toppen