GUIDE TIL ENERGIFORBRUK

Stiftelsen Elektronikkbransjen er først i Norge med å presentere en guide til energiforbruk for TV-apparater og TV-bokser i markedet.

Guiden ligger på nettstedet www.elektronikkbransjen.no. Her vil man finne sammenlignbare opplysninger for produkter i det norske markedet. Prosjektet er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene i Sverige, Norge og Danmark. Dette har vært mulig fordi de tre landene i hovedsak har det samme produktutvalget.

Tabellen viser hovedverdier for energiforbruket med apparatet i stand by og i normal drift. For TV gjelder dette med normale verdier for lys, kontrast og lydstyrke. For noen apparater er det også oppgitt forbruket med maksimale verdier for lyd og bilde. I tillegg er det oppgitt beregnet årsforbruk for apparatet i kWh. Dette er beregnet med normale lyd- og bildeinnstillinger på apparater når det brukes i 2,5 timer per døgn og står i stand by i resten av døgnets timer (21,5). 2,5 timer ansett som normal seertid per døgn.

Tjenesten kan også sammenligne verdiene for flere apparater. Opplysningene i guiden blir stadig ajourført.

Til toppen