19. desember ble Odd Erik Hansen overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull av fylkesmannen Svein Ludvigsen. Foto: Troms Folkeblad.

Gullgutt går av og overlater roret til datteren

Odd Erik Hansen er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull, og overlater ledelsen av J.M. Hansen AS til sin datter Nina Hjort.

For sin innsats i lokalmiljøet og næringslivet i Tromsø mottok Odd Erik Hansen før jul Kongens fortjenestemedalje i gull. Dermed er også en lang karriere i bransjen slutt for den profilerte forretningsmannen.

Fortjenestemedaljen ble overrakt av fylkesmann Svein Ludvigsen 19. desember. I sin tale ved overrekkelsen sa Ludvigsen blant annet:

– Kongenes fortjenestemedalje i gull tildeles personer som har gjort en innsats som rager langt over hva men kan vente. Odd Erik Hansen har ved sitt virke i næringsdrift og næringsorganisasjoner gjort seg kvalifisert og fortjent til kongelig oppmerksomhet på flere måter. Direktør Odd Erik Hansen er, slik jeg kjenner ham, en svært beskjeden mann. Men på en dag som denne må du finne deg i at Kongens begrunnelse for å tildele deg heder og anerkjennelse som gullmedaljen representerer blir gjentatt. Det er lagt avgjørende vekt på at Odd Erik Hansen har hatt en lang arbeidsøkt i en av landsdelenes store private bedrifter. I tillegg har han engasjert seg som samfunnsbygger ved å fylle tillitsverv i andre bedrifter og å være drivkraft i bransjeorganisasjoner.

I talen sin la Ludvigsen også vekt på at Hansen har skapt trygge arbeidsplasser for en bedrift med 140 ansatte. Firmaet er i dag en av de største innen elektronikkbransjen i Nord-Norge.

40 år som leder

– Kongen har i tillegg til den dokumenterte innsatsen til Odd Erik Hansen også lagt vekt på at i prosessen frem til tildelingen har fremtredende næringslivsfolk gitt ham sin anbefaling og blant annet karakterisert ham som en uredd person som nyter stor respekt for sin kunnskap og integritet, sa Ludvigsen.

I begynnelsen av november i fjor fylte administrerende direktør Odd Erik Hansen 70 år. I 40 år har han vært daglig leder i firmaet J.M. Hansen AS. Da mente han tidspunktet var inne for å overlate ledelsen av firmaet til neste generasjon, og fra 1. januar sitter datteren Nina Hjort i lederstolen.

I de 40 årene som har gått har Tromsø by hatt en formidabel vekst. Firmaet har i samme tidsrom greid å opparbeide sin posisjon fra et relativt dårlig marked til å bli en ledende bransjeforretning i regionen. Odd Erik Hansen kom inn i firmaet i 1961 som nyutdannet ingeniør og begynte i installasjonsavdelingen. Etter hvert overtok han stadig større ansvar i firmaet i det han selv karakteriserer som en glidende overgang inntil 1966 da han overtok som daglig leder.

Gode medarbeidere

– Det har vært en fantastisk interessant tid både for byen og for firmaet, og vi har klart å følge med på veksten. Jeg kom inn i en meget kritisk tid i firmaet. Det hadde problemer både med likviditet og med de ansatte. Heldigvis var det sto r vekst, først og fremst på grunn av den nye bybrua og utbygging av flyplassen. Det gav Tromsø en fin utvikling som vi klarte å være med på. Mange gode medarbeidere kom inn. Vi sørget for å få fjernet de dårlige og tok vare på de gode. De ansatte fikk en god forsikringsordning og en pensjonsavtale som jeg karakteriserer som litt uvanlig på den tiden. Da veksten kom til Tromsø, var det stor konkurranse om den beste arbeidskraften, og jeg mener jeg lyktes i å binde de gode til meg, sier Hansen.

I dag har J.M. Hansen AS 150 ansatte. De fleste er engasjert i den tekniske avdelingen. I Tromsø by har firmaet to forretninger i tillegg til installasjonsavdelingen. Firmaet har også en installasjonsavdeling i indre Troms. Den totale omsetningen i firmaet var i fjor cirka 200 millioner kroner. Av det utgjorde de to forretningene rundt halvparten av omsetningen. Totalbudsjettet for i år er 215 millioner kroner.

Ett selskap

– Firmaet har samlet all virksomhet i ett selskap, og det synes jeg har vært en fordel i alle år. Vi har klart å skape flere ben å stå på. Hvis det har vært vanskelig i et område av firmaet har det gått godt i et annet. Det har gjort at resultatene i alle disse årene har vært positive og relativt gode i forhold til omsetningen.

– Hvilken avdeling betyr mest i dag?

– Rent økonomisk har installasjonsavdelingen normalt vært den beste. Men samtidig krever denne avdelingen også størst resurser i forhold til antall ansatte, ikke minst for å bygge opp kompetanse. Det er viktig å ha gode folk når vi utfører store installasjonsoppdrag, slik vi har hatt i en rekke offentlige bygg. Vi har lite aktivitet på det private boligmarkedet. En stor del av virksomheten vår går til arbeid i næringsbygg og offentlig forvaltning som for eksempel skolebygg. I dag har vi faste avtaler med kommunen og en rekke andre større kunder som vi har oppdrag for.

Årsskiftet var tidspunktet Odd Erik Hansen hadde valgt for å gå av som daglig leder.

Lederskifte etter familieråd

– Nå synes jeg at jeg har vært sjef lenge nok og blitt så gammel at det er normalt å trekke seg tilbake. Oppgaven min har vært meget interessant og utviklende, men jeg merker jo at den blir mer og mer slitsom. Nå må det være lov å trekke seg tilbake og ta seg mer av familien med kone, barn og barnebarn. Den siste tiden har jeg tenkt på hvordan lederskiftet skulle være. Jeg har vært innom flere tankespill og tok familien med på råd. Datteren min Nina har en meget god utdannelse med mastergrad innen fiskeri og økonomi. I tillegg er hun jurist. Hun har hatt forskjellige jobber i perioden hun har vært aktiv etter utdannelsen var ferdig. Jeg var litt betenkt på hennes utdannelse i forhold til at vi er i en så teknisk rettet bransje. Gammeldags som jeg er tenkte jeg også at det skulle være en mann som skulle overta etter meg. Men da vi hadde familieråd og datteren min sa hun hadde lyst på oppgaven, ble valget tatt. Dette skjedd hovedsakelig for et års tid siden.

Nå går Odd Erik Hansen over til å være styremedlem i selskapet. Det naturlige hadde kanskje vært å ta vervet som styreleder, men det ønsker han ikke.

– Jeg har hatt en dyktig styreleder de siste seks årene. Han er i riktig alder, har gode forutsetninger og har gjort en fin jobb. Det ville være galt av meg å tre inn som styreleder i en så stor og krevende bedrift som 70-åring. Når jeg blir styremedlem i bedriften, har jeg nødvendig innsyn og muligheter til å bidra med det jeg kan gjøre for bedriften gjennom styret. Og hvis datteren min har behov for råd i jobben sin, skal hun få det, smiler Odd Erik Hansen.

J.M. Hansen AS har to forretninger i Tromsø. Her et bilde av hovedavdelingen i Storgata. Firmaet er med i Expert-kjeden.
Nina Hjort, datter til Odd Erik Hansen, overtok ved årsskiftet som administrerende direktør for J.M. Hansen AS.
Til toppen