HALVPARTEN HAR VALGT PENSJONSORDNINGEN

Innføring av OTP i 2006 førte til at Stiftelsen Elektronikkbransjen fremforhandlet en pensjonsordning for medlemmene. Tallene viser nå at dette er en meget populær medlemsfordel; nesten halvparten av de ansatte i stiftelsens medlemsbedrifter har benyttet seg av avtalen.

– Med en oppslutning på 49 prosent får vi utnyttet den størrelsen vi samlet har. Samtidig er det viktig at vi har fremforhandlet en avtale som alle kan benytte, enten det er et frittstående verksted eller en stor kjede. For medlemmene betyr det at de oppnår priser og betingelser de ikke hadde fått alene, og dermed sparer de penger, sier Røsholm.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Til toppen