Håndbok i videoproduksjon

Finn Jacobsens bok Videologi har kommet i tredje utgave. Siden første utgaven kom i 1991 er boka solgt i 9.000 eksemplarer, og blir sett på som et standardverk innen sitt fagfelt. Videregående skoler, høyskoler og universiteter har boka på pensumlisten.

Finn Jacobsen har mer enn 40 års erfaring i videoproduksjon i NRK og har vært nominert til Amanda og Gullruten. Han underviser i film- og fjernsynsproduksjon. Boka er basert på kursmateriell laget både for amatører og profesjonelle utøvere. Harald Staff, som også er en veteran i NRK, har laget illustrasjonene.

Tredje utgave har undertittel Digitale medier og er oppda tert på digital teknikk fra opptakssituasjonen til ferdig produkt på digitalt bånd, plate, harddisk eller web. Du finner også generelle råd om valg av utstyr tilpasset ditt ambisjonsnivå.

Bokas hovedavsnitt er Kamera går, På parti med kameraet, Å fortelle en historie og Hva er inne i kameraet? I tillegg inneholder boka en oversikt over ord og uttrykk, ordlister på engelsk og norsk, litteraturliste med anbefalte bøker til videre studier og stikkordliste til innholdet i boka.

Pris: 298,-

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Til toppen