Adm. direktør Hans Løken i Elretur AS ser frem til EE-registeret etableres i juli. Foto: Stian Sønsteng.

Håper EE-registeret blir nøkkelen til rettferdig konkurranse

– Vi håper myndighetene endelig får stoppet snylterne som hvert år unnlater å betale mer enn 40 millioner kroner i miljøavgifter.

Det sier adm. direktør Hans Løken i Elretur AS. Han er godt fornøyd med det første driftsårer etter at Elektronikkretur og Hvitevareretur ble slått sammen til Elretur AS.

– Sammenslåingen har gått greit, og vi tar ut rasjonaliseringsgevinster både på drift og administrasjon.

– Hva har vært den største utfordringen?

– Sammenslåingen har vært en formalisering av samarbeidet som har pågått siden 1999 mellom Hvitevareretur og Elektronikkretur. Svært få utenfor de to selskapene har oppfattet dette som noe annet enn ett selskap. Vi har hele tiden hatt en felles profil og logistikk, og er blitt oppfattet som ett system.

– Hvordan vil du beskrive returmarkedet for EE-avfall?

– Det er relativt få aktører, og Elretur hadde i fjor en markedsandel på 80,9 prosent etter importmengde. Det store spørsmålet nå er hvordan myndighetene vil behandle snylterne, som utgjør nærmere 20 prosent av markedet. Vi har store forhåpninger til EE-registeret som trår i kraft i juli, og som skal gi myndighetene kontroll over alle produsenter.

– Hvem er det som ikke betaler miljøgebyrene?

– Det er dem som ikke står oppført på listene til Elretur eller de andre registrerte retursystemene.

– Er det noen fellesnevner for disse?

– De spenner over hele spekteret, fra store aktører til mindre enkeltmannsforetak.

– Vil en opprydding i gratispassasjerene gi Elretur en markedsandel på 100 prosent?

– Det kan skje, men dette er ikke hovedpoenget for oss. Vi arbeider for at de kostnadene som 80 prosent av markedet til nå har betalt skal fordeles på 100 prosent av aktørene.

– Hva har Elretur gjort for å få gratispassasjerene som kunder?

– Vi har brukt store ressurser for å få tak i disse, og blant annet sendt lister over hvem dette er til Statens forurensningstilsyn (SFT) uten at de har gjort noe med det. I og med EE-registeret, som kommer som en del av en forskriftsendring, har departementet tatt våre signaler om at man må gjøre noe med gratispassasjerene. Vi håper og tror man nå vil få bukt med ondet, slik at det blir en rettferdig konkurranse. Det vil være dramatisk hvis myndighetene nå ikke får alle med på å betale sin del.

– Hvem skal drive EE-registeret?

– Dette er satt bort til et konsulentselskap som heter Norsas. Disse har god erfaring fra blant annet registeret for farlig avfall.

– Hvor mye koster EE-registeret og hvem betaler for driften?

– Kostnadene skal utlignes forholdsvis på alle retursystemene. Hvor mye kostnaden blir på den enkelte vet vi ikke, men utgiftene vil bli mer enn oppveid hvis vi får inn 40 millioner kroner årlig fra snylterne.

– Er det Elreturs mål å bli eneste aktør innen elektronisk og elektrisk avfall i Norge?

– Nei. Grunnen til at vi er blitt så store er at medlemmene i våre organisasjoner lojalt har sluttet opp om systemet. Gjennom sju års drift har de sett at når volumene øker, går prisene ned. Elretur skal ikke gå med overskudd, og da vi i 1998 inngikk av bransjeavtalen med Miljøverndepartementet var målet å lage en landsomfattende ordning til lavest mulig pris. Dette har vi innfridd, og miljøgebyrene som ble vesentlig redusert i oktober 2005 blir i hvert fall stående til neste vår.

– Hvem er konkurrentene deres?

– Den største konkurrenten er snylterne. Det finnes et par mindre aktører i markedet, og det er verdt å merke seg at alle retursystem nå skal sertifiseres. Uten dette sertifikatet vil man fra 1. januar 2 007 ikke lenger ha anledning til å drive retursystem. EE-registeret vil blant annet kreve en detaljert rapportering fra retursystemene over hvilke mengder som hentes hvor i landet, og i detalj vite hva som skjer med alle delene i produktene helt frem til sluttdeponering i inn eller utland.

Til toppen