John G. Bernander (f. h.), Hein Espen Hattestad, Gunnar Evensen, Stig Eide Sivertsen og Kåre Valebrokk på høstmøtet i Digital-TV-forum 11. oktober. Foto: Stian Sønsteng.

Hardere konkurranse med det digitale bakkenettet

– TV 2 og NRK har vært tilnærmet alene. Nå får vi en kommersiell konkurranse som hittil har vært ukjent.

TV 2-sjef Kåre Valebrokk erkjente under høstkonferansen i Digital-TV-forum den 11. oktober at konkurransen blir mye hardere.

– Vi har 63 prosent markedsandel i den kommersielle sektor, så det er stort sett bare oss de kan ta penger fra, sier Valebrokk.

Da debattleder Terje Svabø spør hvorfor han gliser, svarer Valebrokk til stor latter fra salen:

– Jeg skal gå av, jeg!

I panelet sitter Valebrokk sammen med John G. Bernander i NRK, Hein Espen Hattestad i MTG Norge, Gunnar Evensen i UPC og Stig Eide Sivertsen i Telenor Broadcast.

– Vår jobb er å skape innhold som treffer folk der de er og der de kommer. Som styreleder i NTV vet jeg at NTV er en forutsetning for dette. Vi kan ikke være så arrogante at distributørene ikke kan oppnå gode forretningsmodeller. Vi må være partnere i å utvikle transportveier for distribusjon av innhold. Uansett hvor publikum har tenkt å gå, har NRK den visjonen at vi skal være med, sier Bernander.

Han påpeker at publikum har fått større makt og mulighet til å gjøre sine valg. NTV Pluss-boksen vil i første omgang inneholde 15-20 kanaler. Når det analoge nettet slukkes kommer ytterligere 10 kanaler.

– Vi som eiere skal ikke ha faktisk innflytelse på hvilke kanaler som er med i pakken. Det skal skje på markedsmessige prinsipper, og på en armlengdes avstand. Vi tre eiere skal få en avkastning på investert kapital, sier Bernander.

Administrerende direktør i Telenor Broadcast, Stig Eide Sivertsen, mener folk ikke bryr seg om transmisjonsteknologi.

Valg av plattform

– Hva får jeg og hva betaler jeg? er interessant for kunden. Det som er spennende er at de ulike plattformene har forskjellige karakteristikker. Konkurransen om hvilken plattform kunden vil velge blir sterkere. Flere kanaler gir mer jobb til dem som produserer innhold. En ting jeg brenner for, er at flere bør komme til i eteren, sier Eide Sivertsen og innrømmer at Telenor Broadcasts viktigste oppgave er å tjene penger.

– Men døgnet til forbrukerne har bare 24 timer, og den delen av markedet kommer ikke til å vokse! sier Eide Sivertsen. Bernander skyter inn:

– Når det gjelder innhold, er det ikke bare alt som er nytt og hipt som får plass takket være ny teknologi. I forbindelse med Ibsenjubileet opprettet vi en egen DAB-kanal, og 164.000 Ibsenhørespill er lastet ned via internett.

Administrerende direktør Gunnar Evensen i UPC uttrykker bekymring over tempoplanen for overgangen til digital-TV.

– Bare tre av ti kan forklare hva digital-TV er. Det er vårt ansvar som bransje å sørge for at det drives informasjon. På kabel har vi mulighet til å belyse dobbelt, med både analoge og digitale signaler samtidig. Vi har sagt at vi ønsker å formidle analoge signaler noe lenger enn til slukkingen av det analoge bakkenettet, sier Evensen.

– Det UPC foreskriver er at de ikke klarer å holde tritt, kommer det kjapt fra Bernander.

– UPC er ferdig digitalisert i år. Forskjellen er at folk kan velge, parerer Evensen.

Administrerende direktør Hein Espen Hattestad i MTG Norge, som eier ViaSat, påpeker at mange samarbeidspartnere blir konkurrenter - og omvent.

Gratis TV 4?

– Mange vurderer å lage nye kanaler. Vår egen TV4 skal være en blanding av innholdsproduksjonen som skjer hos P4, og det innholdsbiblioteket til TV3. Vi skal gjennom forhandlinger med NTV Pluss, men vi har ambisjoner om at kanalen skal være gratis, sier Hattestad.

Bernander gjør forsamlingen oppmerksom på at den eneste plattformen som vil tilby NRK gratis og ukryptert, er det digitale bakkenettet.

– Så lenge du betaler lisensavgift, skyter Eide Sivertsen inn. Han fortsetter:

– Det eneste poenget med digitaliseringen er at vi får et bredere tilbud, og flere til å dele regningen. Det var ikke kø i døren for å få konsesjonen. Nå skal NTV Pluss sette sammen en pakke som utnytter båndbredden best mulig. Valebrokk følger opp:

– Vi kan bli hos Stig (Eide Sivertsen) i Canal Digital, og be bakkenettet greie seg uten TV 2…

– Det skal reises 452 sendere som dekker mesteparten av Norge. I tillegg kommer satellittsignalene, men 12.000 personer – ikke husstander – bor i satellittskygge. For at disse 12.000 skal få digital-TV må vi ha 400-800 ekstra sendere. Når det gjelder DAB-dekningen, er spørsmålet hvor langt vi skal gå, sier Eide Sivertsen. Bernander supplerer:

– NRK er de eneste som betaler for å få ut signalene til de 12.000 i satellittskygge.

– For at NTV skal komme på lufta, skal vi ha halvparten av senderne ute til jul neste år. Det tilsvarer nesten en sender per dag, og er en formidabel jobb! sier Eide Sivertsen.

– Er dere mer opptatt av bunnlinja enn innholdet? spør debattleder Terje Svabø. Valebrokk svarer:

Jakten på kjærligheten

– Jonny (Bernander) har mer enn nok med å tilpasse kostnadene til bevilgningene. Vi er i den heldige situasjonen at det viktigste innholdet, som er nyheter, ikke er spesielt dyrt. Programsiden med Idol og Jakten på kjærligheten er derimot svært kostbare produksjoner.

– Innholdet er drivende, så vi er avhengig av å skaffe det gode innholdet. UPC er en helt nøytral distributør, og er den eneste av denne typen i panelet, sier Evensen.

Fra salen kommer administrerende direktør Espen Thorsby i NTV Pluss med denne opplysningen:

– Vi ønsker å få produktet på plass så snart som mulig. Helst før jul, men ikke nødvendigvis. Teknisk holder det at innholdet er på plass i løpet av våren, men vi forsøker å ha mye klart til jul, sier Thorsby.

Debattlederen forsøker uten hell å lirke en dato ut av ham.

– Vi vil pakke våre egne pakker, og ikke være avhengig av hva Canal Digital vil sende. Hvem tror at NTV ikke vil ha TV 2, så lenge vi har all norsk fotball på vår kanal? Uansett hvor jeg går, treffer jeg Stig (Eide Sivertsen). Men TV 2 sitter med makt, og avgjør hvem som skal ha suksess, påstår Valebrokk.

– Statsråd Giske nevnte vertikal integrasjon, og her må vi passes på. Det sies ”en armlengdes avstand”. Her må Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet være våkne. Vi stoler selvfølgelig på alle sammen her i panelet, men eierkonstellasjonen er en interessant problemstilling, sier UPCs Gunnar Evensen.

Eide Sivertsen innrømmer at man finner ting hos Telenor som ikke finnes i andre land.

– Det er uvanlig å ha både telematikk og TV, slik vi har i Telenor. Men en del ting hadde ikke kommet ut hvis vi ikke hadde gjort det. Er dette demokratisk uproblematisk? Finnes det konkurranse? Det er ingen tvil om at ViaSat, Canal Digital og bredbåndsaktørene konkurrerer. Det eneste stedet vi er uten konkurranse, er hos Norkring. Derfor har vi sjekket om Norkring har høyere priser eller tjener mer enn tilsvarende aktører. Det gjør de ikke, hevder Eide Sivertsen.

Til toppen