Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen holder fast på to års reklamasjonstid.

Hevder to år for mobiltelefoner

Elektronikkbransjen går fortsatt inn for at reklamasjonstiden for mobiltelefoner etter Forbrukerkjøpsloven skal være to år.

Hovedgrunnen for bransjens syn er at mobiltelefonen som produkt ikke er ment å vare vesentlig lenger enn to år, og at det derfor vil være feil å ha så lang reklamasjonstid som fem år. Bransjens syn er utformet i Mobilvettreglene, som er utformet av bransjeorganisasjonen i samarbeid med ledende produsenter av mobiltelefoner. Reglene er ment å være en veiledning for hvordan mobiltelefoner skal brukes under ulike forhold. De er samtidig en orientering om bransjens holdning til mobiltelefonen som et produkt.

En mobiltelefon er et avansert elektronisk produkt med mange brukermuligheter. I dag bruker de fleste av oss mobiltelefonen som et verktøy. Samtidig vet vi at mobiltelefonen blir utsatt for mange ytre påvirkninger og slitasje. Mobilvettreglene fokuserer blant annet på bruk under vanskelig klimatiske forhold slik som sterk kulde og ekstrem varme, store temperatursvingninger og fuktighet. Samtidig gir den råd om hvordan du skal behandle telefonen under ulike forhold.

Praktisk levetid

– Elektronikkbransjen mener at mobiltelefonens praktiske levetid må sees i sammenheng med dette. Ut fra disse forholdene går vi inn for at reklamasjonen etter Forbrukerkjøpsloven skal være to år. Grunnlaget for denne vurderingen er at mobiltelefoner med normalt bruk ikke er ment å vare vesentlig lenger enn tre til fire år. Vi mener da at Forbrukerkjøpsloven gir oss adgang til denne tolkning sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen.

I en aktuell sak i media, blir det påstått at en mobilprodusent bryter norsk lov ved å hevde at reklamasjonstiden er to år. Elektronikkbransjen støtter produsentens syn ut fra det som er formet i Mobilvettreglene.

– Vi mangler fortsatt en avgjørelse i høyere rettsinstanser på en slik sak. Inntil det foreligger vil vi holde oss til det som er satt opp i Mobilvettreglene, sier Bjørke i Elektronikkbransjen.

– Hun legger til at også Elektronikkbransjen er interessert i å finne en sak som kan gi en rettskraftig avgjørelse.

Mobilvettreglene

Til toppen