Det nye blåtann-baserte hodesettet BW 900 fra Sennheiser. Rekkevidden er 100 meter. Foto: Stian Sønsteng

Hodesett fra Sennheiser med airbag for øret

Sennheiser har lansert et blåtannbasert hodesett med rekkevidde på 100 meter, og en funksjon som skal skjerme hørselen til brukeren.

ActiveGard skal fungere som en airbag for øret og spare hørselen. Dette er et filter som skal fjerne sterke lyder; et nys eller en person som mister telefonrøret vil frembringe sterk lyd for mottakeren siden hodesettet er inne i øret. Denne funksjonen skal fjerne de sterke lydene og spare hørselen.

- Et nytt EU direktiv setter nå krav til hvor sterk lyd øret skal utsettes for, og dette bør man tenke på før man anskaffer et hodesett til telefonibruk, sier daglig leder Rune Bjåland i PeBeCom AS.

Sennheiser har delt distribusjonen i Norge i to. PeBeCom AS importerer og distribuerer hodesettene for telefoni- og datamarkedet, mens det nyetablerte selskapet Sennheiser Nordic tar seg av det proffe lydmarkedet og HiFi-hodesettene. Sennheiser Nordic AS, som ligger i Oslo, er et datterselskap av Sennheiser Communications i Danmark.

Blåtann-hodesett

BW 900 er navnet på Sennheisers nyeste hodesett. Dette hodesettet er beregnet for telefoni, og rekkevidden er 100 meter fra basen. Taletid per batteri er fire timer, og det oppladbare batteriet kan byttes uten at samtalen brytes. Hodesettet har støyreduksjon integrert. Dette er en funksjon som kjennetegner flere av Sennheisers hodesett. Denne skal fjerne unødig bakgrunnsstøy, slik at lydbildet blir klart og tydelig.

- Vi regner med en markedsandel på over 20 prosent for telefonihodesett denne sesongen, avslutter Bjåland.

Spill, data og MP3 viktig

PeBeCom har tidligere hatt størst fokus på rene telefonihodesett, men ser nå en dreining i markedet.

- Flere musikkmobiler og MP3 spillere øker etterspørselen etter hodesett med god lyd. I tillegg ser vi en sterk vekst på multimediahodesett for PC, hvor spillindustrien er drivende, sier Bjåland.

Alle PC-hodesettene til Sennheiser er Skype sertifisert.
Til toppen