HP KJØPER PALM

Hewlett-Packard kjøper Palm for drøyt 7 milliarder kroner.

Dell, Lenovo og HTC har vært nevnt som aktuelle kjøpere. Kjøpesummen er 23 prosent over børsverdien, men i følge Telecom Revy er det likevel en relativt billig handel. Kursen på Palm-aksjen har sunket med 53 prosent de siste 12 månedene. HP vil integrere Palm i sin PC-divisjon, og ønsker med oppkjøpet en sterkere posisjon i smartmobilmarkedet.

Til toppen