Det kom ny flat-TV i hvert tredje norske hjem i fjor, og mer enn 1,5 millioner kunne glede seg over underholdning og informasjon fra de nye apparatene. Foto: Sharp.

HVERT TREDJE HJEM KJØPTE FLAT-TV

Det var en formidabel vekst i omsetningen av flat-TV i fjor. Totalt ble det solgt 650.000 apparater. Det betyr at nesten hver tredje husstand kjøpte ny flat-TV.

Selv ikke i august 2007, da prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen revurderte prognosen for fjoråret, kunne vi forutse at totalomsetningen for 2007 ville bli så høy. Salget endte på 650.000 apparater, en vekst fra 510.000 i 2006. Salgsøkningen var med andre ord 27,5 prosent. Økningen var mer enn dobbelt så stor målt i volum som året før. Salget av rør-TV er redusert til 25.000 enheter. Det lille som selges i denne gruppen, er småapparater og kombinasjon med DVD, vesentlig omsatt utenom tradisjonelle bransjeforretninger.

Voldsom LCD-vekst

All vekst av flat-TV kom på LCD. Omsetningen økte fra 250.000 apparater i 2006 til 527.000 i fjor. Det tilsvarer en vekst på 111 prosent. Det ble altså solgt flere LCD-TV i fjor enn hele TV-omsetningen i 2006. Gruppen 29 til 32 tommer økte med 59 prosent. Salget i gruppen under 19 tommer ble mer enn fordoblet. Det betyr at mange har kjøpt en ekstra TV til for eksempel kjøkken og barneværelse.

Nytt er det at statistikken måler salget av skjermstørrelser over 43 tommer som egen gruppe. Her ble det omsatt 14.000 apparater.

Vi ser en klar tendens til at folk kjøper større TV-apparater. Det henger både sammen med høyere bildekvalitet, lekker design og ikke minst at prisene er overkommelige for mange.

Mot full HD

Nesten all omsetning har vært HD-readyskjermer. I løpet av siste år har det kommet en betydelig andel skjermer med full HD i segmentet over 37 tommer. Dette gir helt nye bildeopplevelser for folk som bruker høyoppløselige spill, HD-kanaler fra satellitt, Blu-Ray/HDDVD og egne elektroniske stillbilder som programkilder. Mye tyder på at vi vil få en økt fokus på denne kvalitetstypen av skjermer i tiden som kommer.

Prognosekomiteen beregner at forbrukerprisen for LCD-apparater gjennomsnittlig falt 11 prosent fra 2006 til i fjor. Vi venter at prisfallet vil avta i 2008.

Plasma stabilt

Omsetningen av plasma-TV holdt seg helt stabil på 98.000 enheter fra 2006 til i fjor. Andelen av totalmarkedet synker dermed fra 19 prosent i 2006 til 15 prosent i 2007. Også her ser vi en klar tendens til vekst av store skjermstørrelser. For plasma-TVs del betyr det at salget i gruppen 38 til 43 tommer er gått ned, mens omsetningen i gruppen over 44 tommer er mer enn tredoblet. I likhet med LCD kommer stadig flere av de store plasmaskjermene med full HD-oppløsning. Nytt er også at vi får et voksende segment av relativt små plasmaskjermer, det vil si under 37 tommer. Det var imidlertid ikke salg av slike apparater i fjor.

Videre vekst av LCD

Bransjens prognosegruppe venter fortsatt vekst av LCD, mens salget av plasma ventes å være stabilt. Totalt tror vi at omsetningen av TV i 2008 vil havne på 675.000 enheter. 560.000 er ventet å være LCD-skjermer, 100.000 plasma og 15.000 rør-TV. Prognosegruppen tror også at 2008 vil bli toppåret for omsetning av TV og at totalsalget vil gå ned til 650.000 i 2009.

Til toppen