Odd Martin Jensen og Vigdis M. Gulbrandsen mener programmet for hvitevaredagene 19. og 20. januar bør interessere alle ledd i næringskjeden. Foto: Stian Sønsteng.

Hvitevaredager i januar for alle ledd

– Dette bør ha interesse for alle ledd i hvitevarekjeden; verksteder, leverandører, kjeder og forhandlere.

Det sier Odd Martin Jensen. Han er avtroppende servicesjef i BSH Husholdningsapparater AS, og bransjekonsulent i Stiftelsen Elektronikkbransjen med ansvar for serviceutvalget for elektriske husholdningsapparater.

– Målgruppen for hvitevaredagene er i første rekke serviceverkstedene, men konferansen tar opp temaer som har og vil ha stor betydning for så vel hvitevareleverandørene som butikkjedene og forhandlerne av produktene, sier Jensen.

Han forteller at konferansen starter fredag 19.januar, som en kursdag rettet mot aktive elektroreparatører og serviceteknikere. Kurset tar for seg gass og gassprodukter benyttet i kjøkkenet. En teoridel tar for seg grunnleggende informasjon om gass, komponenter og sikkerhet knyttet til produkter brukt i privat husholdning. I tilknytting til dette vil det fra leverandørene bli en praktisk sesjon hvor det blir vist aktuelle produkter og gitt veiledning om hvordan service på produktene skal gjennomføres.

Konf eranse lørdag

Selve konferansen går av stabelen lørdag 20.januar. Der tar en for seg den pågående effektiviseringen som er igangsatt for hvitevareserviceaktørene gjennom standardisering av rutiner og ny programvare for avregning av servicetjenester og produktbytter.

– Siden setter vi fokus på avtaleforholdene og samspillet mellom leverandørene som oppdragsgivere, og serviceverkstedene som tjenesteytere. Her vil ikke bare de rent avtalemessige forholdene bli tatt opp, men også rammebetingelser gitt i lovverket. Dette gjelder særlig de problemstillinger de tjenesteytende aktørene og leverandørene står overfor i tvister om reklamasjonsrett, i saker hvor det fremmes regresskrav med henvisninger til kjøpslov, forbrukerkjøpslov, håndverktjenestelov, produktansvarslov og lov om skadeerstatning. Målsettingen er å gi føringer for hvordan man best sikrer seg mot å komme opp i slike saker, og hvordan en best skal forholde seg når slike saker likevel oppstår, sier Jensen.

Kommende utfordringer

Sentrale aktører innen service på så vel brunevarer og hvitevarer, og kombinasjoner av disse varegruppene, vil sammen med en kjederepresentant orientere om sine virksomheter og si noe om utfordringene de ser i de kommende årene for de bedriftene som driver tjenesteyting i form av reparasjonsvirksomhet av disse produktgruppene. Også utfordringene - og mulighetene - servicenæringen har i konkurransen om fagutdannet arbeidskraft vil bli belyst, forteller Jensen.

– Vi skal også ha et foredrag om trender i tiden, med vekt på det vi tror vil ha betydning for vår type servicevirksomhet i årene som kommer, sier Jensen.

Han forteller at sentrale aktører i bransjen vil delta i en paneldebatt. Her vil hovedtemaet være hvilke tiltak leverandører, forhandlere og serviceverksteder må gjøre for å imøtekomme de stadig høyere krav og forventninger til serviceytelsene leverandører, forhandlere, forbrukere og forbrukermyndigheter legger opp til.

– Vi ønsker også at det skal belyses hva som må til for at serviceverkstedene skal kunne konkurrere om arbeidskraft, imøtekomme krav og forventninger og samtidig ha en tilfredsstillende avkastning, sier Jensen.

For mer informasjon og påmelding, se www.elektronikkbransjen.no.

Til toppen