Omsetningen av store hvitevarer gikk ned med én prosent i volum i 2010, mens totalverdien av salget var omtrent uforandret i forhold til året før. Bildet viser en av Mieles tørketromler. Foto: Stian Sønsteng

HVITEVARER: FOKUS PÅ ENERGI

Omsetningen av store hvitevarer holdt seg stabil i 2010, men salget av småelektriske apparater økte med syv prosent i verdi. Folk kjøper mer av energieffektive hvitevarer.

Totalt ble det omsatt store hvitevarer og småelektriske produkter for 8,2 milliarder kroner i 2010. Det er en økning på to prosent i forhold til 2009. Salgsutviklingen er i tråd med bransjens prognoser. Omsetningen av store hvitevarer gikk ned med én prosent i volum, mens totalverdien av salget var omtrent uforandret i forhold til året før. Det betyr med andre ord at prisene holder seg stabile. Det er en klar trend at stadig flere fokuserer på kjøp av energieffektive produkter. Vi tror at den nye energimerkeordningen som kommer i løpet av året vil bidra til enda større fokus på dette viktige feltet.

Økning for innbygging

Byggebransjen er preget av optimisme. Mange byggprosjekter som har vært på vent er nå satt i gang. Trender for makroøkonomien viser at folk føler større trygghet for egen økonomi, og mange ønsker å pusse opp i hjemmet. Platetopper med induksjon for innbygging er den store vinneren på fjorårets statistikk med en økning på 21 prosent i volum i forhold til 2009. Totalt viser produkter for innbygging en økning på 13 prosent i volum og 14 prosent i verdi. Dette betyr at omsetningen av gulvkomfyrer stadig går nedover. I 2010 var nedgangen 11 prosent i volum og 14 prosent i verdi totalt. Interessant er det imidlertid å merke seg at omsetningen av gulvkomfyrer med induksjonstopp i fjor økte med 22 prosent i volum og 21 prosent i verdi.

Omsetningen av kjøleskap holdt seg stabil i fjor mens salget av kombiskap gikk ned med syv prosent i volum. Frysebokser sank også med syv prosent i volum, mens omsetningen av fryseskap holdt seg stabilt, både i volum og pris.

Salget av vaskemaskiner holder seg stabilt, men vi ser en økning i omsetningen av maskiner som kombinerer vask og tørk. Salget av tørketromler økte i fjor medén prosent og oppvaskmaskiner med tre prosent. Vinskap er blitt en populær varegruppe. Salget økte i fjor med 23 prosent i volum, mens verdien økte med syv prosent.

Kaffemaskiner vinner på nytt

Når det gjelder småelektriske produkter, er espresso-/kaffemaskiner en vinner også i 2010. Omsetningen av denne varegruppen økte med 158 prosent i volum og 63 prosent i verdi. Som kjent kåret fagbladet Elektronikkbransjen en espressomaskin til en av årets julegaver i 2010. Sett ut fra dette har nok mange regnet med at salget av kaffetraktere skulle gå ned. Men det kommer stadig nye modeller i markedet, og salget holdt seg stabilt i fjor i forhold til 2009.

Totalomsetningen for gruppen personlig pleie viser en vekst på seks prosent i volum, men verdien gikk ned med tre prosent. Totalt ble det omsatt hele 776.000 slike produkter i fjor. Gruppen barbermaskiner hadde en vekst på fem prosent i volum og nedgang på fire prosent i verdi. Omsetningen av hårfjerningsprodukter for kvinner økte med 18 prosent i volum og åtte prosent i verdi.

Både kjøkkenmaskiner, food-prosessorer, hånd- og stavmiksere viste bra omsetning i 2010.

Av andre produkter som viste relativt stor variasjon fra 2009 nevner vi at kalde vintre har ført til at salget av varmeovner nærmest har eksplodert det siste året. Salget av disse produktene har økt 41 prosent i volum og 34 prosent i verdi. Trolig har også økningen i byggeaktiviteter og ovner med ny design medvirket til godt salg.

Svak øking i 2011

Prognosekomiteen spår en verdioppgang på i underkant av to prosent i år. En liknende økning vil trolig skje på småelektriske apparater.

Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen med noen av kaffetrakterne og kjøkkenmaskinene som finnes i handelen. Salget av disse varegruppene var stabilt i 2010. Foto: Stian Sønsteng
Omsetningen av kjøleskap holdt seg stabil i fjor mens salget av kombiskap gikk ned med syv prosent i volum. Foto: Stian Sønsteng
Omsetningen av hårfjerningsprodukter for kvinner økte med 18 prosent i volum og åtte prosent i verdi i 2010. Foto: Stian Sønsteng
Totalt viser produkter for innbygging i 2010 en økning på 13 prosent i volum og 14 prosent i verdi. Foto: Stian Sønsteng
Til toppen