Administrerende direktør Kenneth Baltzersen gleder seg over den gode stemningen på årets kompetansedager hos Euronics, men legger ikke skjul på at kjeden har store utfordringer. Foto: Erik Andersen.

HVITT ET STØDIG BEN FOR EURONICS

– Vi har hatt jevn økning i omsetningen av hvitevarer, som er et stødig ben å stå på. Samtidig har vi uutnyttede potensial, spesielt på telematikk, foto og data.

Det sier Kenneth Baltzersen, administrerende direktør i Euronics Norge, da vi spør om situasjon i kjeden i forbindelse med årets kompetansedager. I midten av september samlet Euronics om lag 140 handleransatte og 50 leverandører til kompetansedagene i Fredrikstad. Arrangementet var delt i to, og hvert møte strakk seg over to til tre dager.

Som bransjen for øvrig

– Jeg er ikke fornøyd med kjedens omsetning hverken i fjor eller hittil i år. Når det er sagt, ser jeg at omsetningen i Euronics totalt sett, i hovedsak følger resten av bransjen. Det positive ser nå ut til å være at nedgangen har stoppet opp og vi ser en optimisme i markedet, sier Baltzersen.

Direktøren mener at Euronics har potensialer både på telematikk og data, der kjedens andel er lavere enn ønsket. Lyd og bilde har, for oss som for bransjen for øvrig, vært en utfordring med nedgang i både volum og verdi.

– Samtidig ser vi at store hvitevarer og småelektrisk er et stødig ben for oss. Her ser vi at omsetningen øker år for år. I denne hovedgruppen ligger fortjenestemarginen på selve produktene, mens for de andre hovedgruppene mer ligger på tilbehør og tjenestene rundt.

Når det gjelder butikkenes kostnader, innrømmer Baltzersen at det fortsatt er en del arbeid å gjøre, men prisbildet mener han er rimelig balansert og at kjeden som sådan er konkurransedyktig på dette.

I følge Baltzersen er det stor forskjell på butikkene når det gjelder kostnadsstruktur og fortjeneste. Som kjent fører kjeden sentralt regnskap for mange av medlemmene og da fanges mye av dette opp.

Overetablering

Som kjedeleder er Baltzersen naturlig nok opptatt av konkurranseforholdene, spesielt når Media Markt banker på Norges dør og kommer inn i markedet fra midten av neste år. Han er ikke i tvil om at dette blant annet vil bety overetablering i de største byene.

– Men dette fører jo også til større konkurranse, og alt i alt vil nok dette bety fordeler for forbrukerne. Kampen mellom Media Markt og alle oss andre vil først og fremst finne sted i sterkt konkurranseutsatte områder. Det vil også påvirke prisbildet, ikke bare i Oslo men på landsbasis.

– Betyr det at dere ikke blir rammet fordi Euronics ikke er så sterk i de store byene?

– Når den nye kjeden kommer inn vil det skape uro i prisbildet over hele landet. Jeg tror imidlertid at vi ikke blir like sterkt rammet som de kjedene som er større enn oss.

Han mener at det er mulig for kjedebutikkene å være med til en viss grad på et prisrace, men legger samtidig vekt på at det er viktig for Euronics-handlerne å vise ærlighet og å ha de produktene man annonserer på lager i tilstrekkelig antall. Derfor konkluderer Baltzersen med at kjeden på denne måten kan møte seg selv i døra.

-Vi må strekke oss litt lenger i møte med kunden, bli bedre på opplevelse og ikke minst mer effektive i drift. På den måten skal vi sørge for konkurransekraft i markedet.

Norden

I kulissene arbeides det nå aktivt med organiseringen av Euronics i hele Norden. Det har vært mye snakk om planene om et distribusjonssamarbeid med Euronics i Sverige. Det karakteriserer Baltzersen som en langvarig prosess som er i modning. Han understreker at dette er et omfattende og viktig arbeid og at det vil trolig snart vil komme resultater av dette. Når det gjelder antall medlemmer i Norge har det holdt seg noenlunde konstant men han mener medlemstallet ikke bør bli lavere enn det er i dag.

– Vi bør definitivt styrke oss både når det gjelder omsetning og medlemstall.

Årets kompetansedager samlet 50 leverandører. På Panasonics utstilling orienterte Niclas Remsøy om de nye produktene.
Som vanlig inneholdt kompetansedagene også fest og hygge. Her sørger Jan Erik Larsen og bandet Polyester med Gunnhild Bonden i spissen for underholdningen.
Wilfa demonstrerte den nye luftfukteren HUE6B. Tore Storkås fra Euroics Bø (f. v.), distriktssjefen Ole Kristian Elvenes og Ingeborg Jule og produktsjef Arild Jørgensen fra Wilfa.
På Target-utstillingen blir Euronics markedsdirektør Kirsti Berg hårpyntet av Therese Ørn som var utlånt til Target fra Fredrikstad Frisør og Velvære.
På Nokias utstilling demonstrerte regionsjef Gisle Braseth den nye N9 for Rolf Johnsen og Fredrik Johnsen fra Johnsen Elektro Euronics Porsgrunn.
Frode Fjeldvær (midten) fra Euronics Orkanger hadde lykken med seg på kompetansedagene og vant en Miele vaskemaskin W5821. Produktsjef Terje Gudmundsen (t. v.) og nøkkelkundeansvarlig Vegard Ask (t. h.).
Salgssjef Tor Slørdal viste den nye HuaweiVision på kompetansedagene. Mobiltelefonen har Android 2.3 i tillegg har den visuell 3D-skjerm.
Nøkkelkundeansvarlig Frode Karlsen fra TwentyTwenty viste to av tre Angry Birds-minianlegg.
Til toppen