Rainer Hecker (t.h.) sammen med frøken IFA, som med sin røde parykk er blitt varemerket til messa. Foto: Stian Sønsteng.

IFA 2006 er starten på EN NY ÆRA

– Dynamikken i markedet forlangte en årlig IFA og messen skal bli mer internasjonal, skriver Rainer Hecker i denne kronikken.

Forbrukerelektronikkbransjen har framgang over hele Europa så vel som rundt om i verden. Dette skyldes mange nyskapinger og utviklingen mot digital teknologi. I vår digitale verden styrker forbrukerelektronikken sin posisjon betydelig.

Det skjer stadig noe nytt i vår bransje. Utviklingen av nye produkter skjer med stor hastighet. Samtidig øker etterspørselen etter produktene og tjenestene sterkt. Disse impulsene får vi ikke bare gjennom teknologien. Spesielle hendelser stimulerer etterspørselen, for eksempel store sportsbegivenheter som de Olympiske Leker eller verdensmesterskapet i fotball. Den årlige IFA-utstillingen vil også komme til å stimulere forbrukerelektronikkindustrien. Dynamikken i markedet forlanger simpelthen en årlig IFA-utstilling fordi hvert år er det en ny salgssesong. Men det dynamiske markedet krever imidlertid en klarere profil og et bedre konsept. Som en følge av dette vil IFA bli mer internasjonal og i økende grad utvikle seg til å bli en plattform i mediepolitikken. IFA er i en spennende fase i forhold til en rekke hendelser, og organisasjonen utgjør en kobling mellom forbrukerne, omsetningsleddet, industrien og media.

Hvis vi sammenligner opplegget for IFA 2006 med en fotballkamp - noe som er selvsagt når en tenker på det forestående verdensmesterskapet - så befinner vi oss i andre omgang etter en utrolig første omgang. På dette stadiet konsentrer alle seg om den mulige suksessen – på banen og med tanke på realitetene i bransjen.

Bestemte seg i oktober

I slutten av oktober 2005 bestemte arrangørene av IFA, Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) – i samråd med Messe Berlin – å utvikle fagmessen. Messen har påvirkingskraft over hele verden med tanke på innovasjons- og industrisyklusene. Kort sagt ønsket vi å gjøre IFA til et årlig arrangement. Allerede nå, bare et halvt år etter, er vi stolte over å kunne si: konseptet bærer frukt.

Bestillingene fra utstillerne har gått ut over våre mest optimistiske forventninger. Forbrukerelektronikkindustrien og et stadig økende antall telekommunikasjons- og IT-selskaper vil bruke IFA som sin viktigste markedsføringsplattform. På fotballspråket er vi stolte over å kunne si: strategien er riktig, kampen går fint, det er god stemning på stadion og vårt lag vil vinne.

Folk som kommer for å besøke IFA mellom 1. og 6. september 2006 kan se fram til en fagmesse som vil bli like in teressant som verdensmesterskapet i fotball. Og her er årsaken: utstillingen under det historiske radiotårnet i Berlin vil presentere mange nyskapninger innenfor moderne digital underholdning og kommunikasjon. Navnet IFA er en garantist for høy kvalitet og for ubegrenset frihet, samt fascinasjon av det som er knyttet til en digital livsstil. En livsstil fylt med apparater og utstyr, med tjenester og medietilbud som kan brukes når som helst, hvor som helst og selvfølgelig mobilt.

La meg snakke om kvalitet: IFA er hjemmekino i høyoppløst kvalitet. Allerede i 2005 var IFA startpunktet for HD-fjernsyn. I mellomtiden har store kringkastingsselskaper i mange europeiske land begynt å sende HD-programmer i sine vanlige sendeskjema. Og når verdensmesterskapet i fotball starter om seks ukers tid, vil det finne sted en ordentlig HDTV-fest. Dette vil også bety gjennombruddet for den nye fjernsynsteknologien i Europa. IFA 2006 vil arbeide for å fremme overgangen til digital kringkasting med mange nye, flate HD-TVer med nye mottakere. Alt dette vil få stor betydning og gi inn holdet i begrepet hjemmekino en ny dimensjon.

HD-DVD og blu-ray

HDTV er bare et aspekt ved HD-revolusjonen. Nye optiske medieprodukter som HD-DVD og blu-ray vil bli lansert under IFA 2006 av forbrukerelektronikkindustrien og Hollywood-studioene. Dette innebærer at spillefilmene vil bli tilgjengelige for kundene i en bildekvalitet og lysstyrke som kommer svært nær opplevelsen du får ved å gå på kino. Den nye HD-videogenerasjonen får sin premierevisning på IFA 2006. For første gang vil de besøkende få informasjon om alle spillerne og hjemmekinoutstyret, som i tillegg til å vise til lysstyrken og bildedefinisjonen i de nye platene også kan gjengi kringlyd med muligheter for opp til åtte audiokanaler.

Selv private filmmakere vil finne nye spennende muligheter gjennom bruk av høyoppløselighetsmedier. IFA 2006 er stolt over å kunne presentere de første videokameraene med HD, som gjør det mulig å ta opp private filmsnutter med en oppløsning og en bildekvalitet som hittil har vært ukjent. Digitale kameraer som allerede nå lager imponerende lysbildefremvisninger på høyoppløsningsskjermer, vil overraske med ennå bedre pikselmønstre, uovertruffen komfort og perfekt samspill med annen forbrukerelektronikk. Nye spillprodukter med høyoppløselig videoformater vil toppe virkeligheten og huske brukerinnstillingene for filmene når de setter opp innstillingene på skjermene sine. Nye medieservere vil gi HD-videoer i en utrolig hastighet gjennom huset ved hjelp av trådløs nettverksteknologi. Alt dette innebærer intens og fascinerende opplevelse som var utenkelig for bare noen få år siden.

Kvaliteten vises ikke bare i perfekte bilder. Den peker på en polarisering av markedet som har vært tydelig i Europa i et helt tiår: markedsandelene for høykvalitets topprodukter stiger i samme grad som tilbudene på lavkostproduktene. I følge markedsundersøkelser som er utført av B.A.T. Research Institute i Hamburg og BBE Köln, antas andelen av de klassiske mellomprisproduktene å synke til bare mellom 10 og 20 prosent i 2010.

Kvalitet foran pris

Merkebevisstheten er inne i en utrolig renessanse for tiden. Markedsundersøkelsene viser at 83 prosent av kundene er mer opptatt av kvalitet enn pris, en faktor som er viktig for bare 17 prosent. Hver annen kjøper av et eller annet apparat foretrekker merkeprodukter når de skifter ut det gamle produktet. Og det foreligger noen harde fakta som taler for merkekvalitet også, slik GfK har funnet ut: man har et merkevare-TV i huset i om lag 11 år, mens et TV-apparat som ikke er en merkevare vil bli skiftet ut etter bare 4,5 år.

I tillegg til kvaliteten og holdbarheten til en merkevare, inneholder merkene i seg selv pålitelighet i forhold til service, deler og oppdatering. De inneholder innovativ teknologi, enkel bruk og integrerte systemløsninger. Designen av produktene blir også stadig viktigere. Krevende kunder ser i større grad etter teknologi og design som tilfredsstiller deres individuelle behov. Derfor blir produktene skreddersydd og sterkt individualisert og ofte konfigurert etter bestilling. Ut over dette er den tekniske og kreative integreringen av forbrukerelektronisk utstyr i ferd med å bli en del av den digitale måten å leve på. Dette er en tendens som øker i betydning. Folk liker å vise gjestene og vennene sine hva de har råd til når det gjelder forbrukerelektronikk.I tillegg er det et behov for komfortabel kommunikasjon og bruk av medier i mobile miljøer. I uken som ligger foran oss vil Europa oppleve de første fjernsynssendingene for håndholdte enheter, populært omtalt som mobiltelefonfjernsyn. Enten det skjer via DMB, DVB-H eller via UMTS vil disse formatene bli vanlige tjenester i løpet av det neste året. IFA 2006 vil vise perspektivene og mulighetene for mobilfjernsyn. I tillegg vil vi vise hvordan denne nye varianten digitalt medium vil bli integrert med nye datatjenester til en ny interaktiv kommunkasjonsplattform. Det mest avanserte mobile utstyret vil til og med kombinere elementer som underholdning, kommunikasjon og satellittbasert navigasjon i en enkel mobil enhet.

IPTV

IFA vil dokumentere en ny frihetsdimensjon i en annen setting: aldri har kundene hatt større valgmuligheter med tanke på digitale nettverk for media, internett eller kommunikasjonstjenester av alle typer. For eksempel vil utvidelsen av de klassiske telekom-nettverkene til høyhastighets bredbånd for media fokusere på nok et felt i IFA: IPTV. På grunnlag av denne internettprotokollen vil interaktivt fjernsyn bli distribuert via telekommunikasjonsselskapenes DSL-nettverk. Med hele verden som tilskuere vil Europa oppleve nye konkurransescenarier, ikke bare mellom teknologiske plattformer som satellitt, kabel, bakkenett og DSL, men også mellom nettverksleverandører og medieselskaper eller innholdsleverandører. De har allerede begynt å gå ut over de klassiske forretningsmodellene for å bli globale aktører i en annen, ofte overraskende ny konstellasjon på markedet.

For å kunne utnytte det enorme vekstpotensialet for bransjen, er det et stort behov for generell politisk regulering som garanterer åpen konkurranse og fri tilgang for alle aktørene på markedet til de nye og etablerte mediene pluss serviceplattformene. IFA 2006 vil bli en unik plattform for diskusjon: I kongressprogrammet Mediapolicies@IFA (Medienpolitik@IFA) vil den internasjonale bransjeutstillingen tilby rundebordskonferanser med beslutningstakere på høyt nivå fra europeisk politikk, nettverks- og innholdsleverandører samt produsentene. Det er her ekspertene, så vel som private IFA-besøkende, får en mulighet til å diskutere. De kan personlig få oppleve hvordan nye standarder og regler for mediabruk i framtida blir utviklet.

Morgendagens teknologi

Besøkende som er interessert i teknologiske løsninger i både nær og fjern framtid vil finne sin kil de til informasjon i IFAs Technology Science Forum (TWF). Dette kompetansesenteret støttes i stor grad av forskningsinstitutter og universiteter og viser allerede i dag hvordan mobile medier og tjenester, hvordan smarte hjem eller til og med innovasjoner ut over HDTV kvalitet vil se ut i nær framtid – for eksempel tredimensjonal virtualitet i digital kino.

Med den internasjonale orienteringen til disse aktivitetene understreker IFA 2006 sin funksjon som en av de viktigste bransjeutstillingene i hele verden, akkurat som den internasjonale CES-utstillingen i USA og CEATEC i Japan. Dermed tiltrekker IFA seg stadig et stadig større antall internasjonale spesialister. Også i 2006 tror vi at styreledere, administrerende direktører og toppledere i alle de internasjonalt kjente selskapene som befatter seg med forbrukerelektronikk vil delta på IFA. De internasjonale hovedtalene, som kan skilte med toppledere fra forbrukerelektronikkbransjen, vil kaste lys over de siste teknologiske fremskrittene og strategiene for den framtidige utviklingen. Kjente personligheter har allerede sagt ja seg til å være til stede under disse arrangementene.

Ordreutstilling for Europa

Blant de internasjonale innkjøpsgruppene for detaljhandelen utvikler IFA sin rolle som en viktig ordreutstilling i hele Europa ved inngangen til neste sesong. Et forhandlerforum vil diskutere utviklingen av markedene i Europa og det internasjonale området. Det vil vise nye muligheter gjennom samarbeid med produsentene. I nært samarbeid med forhandlerkooperasjonene vil arrangørene av IFA tilby internasjonale reiseopplegg pluss en fullskala informasjonstjeneste som vil dekke alle temaer knyttet til IFA 2006.Så kursen er satt mot suksess: med sin unike sammensetning av spennende og framtidsrettede produktinnovasjoner understreker messen sin rolle som utstillingsvindu for nyheter og som en økonomisk motor i bransjen. Med det attraktive programmet for de kvalifiserte europeiske forhandlerne styrker IFA sin posisjon som formidler mellom industrien og omsetningsleddet. Og med et informasjonsprogram i toppklassen som omhandler en rekke temaer fra mediepolitikk og markedstrender til emner knyttet til teknologien i framtida, henvender vi oss til eksperter fra hele verden. Jeg sender ut en invitasjon til bransjen: For alle som vil ha mer, kom og besøk oss i Berlin. Bruk IFA som ditt personlige forum for underholdning, informasjon og kommunikasjon. Vi er overbevist om at dere vil få et hyggelig opphold i Berlin og vi ser fram til å kunne ønske dere velkommen til IFA 2006!

Kronikkforfatteren er adm. direktør og styreleder i Loewe AG, og leder for representantskapet i Association for Consumer and Communication Electronics (gfu) som arrangerer IFA.

Til toppen