Cathrine Dehli er miljø- og samfunnsansvarlig i Ikea Norge. Foto: Ikea.

IKEA PANTER PÆRER

Ikea lanserer en returboks for brukte sparepærer. Når boksen er full leveres den varehuset, og kunden får to nye sparepærer gratis.

I tillegg støtter Ikea WWF-Norge med 10 kroner for hver leverte boks.


– Sparepærer reduserer strømregningen og er et bidrag til lavere utslipp av klimagasser. Men pærene innholder kvikksølv og skal, i likhet med alle andre lyspærer leveres til forhandler etter bruk. Nordmenn har ikke vært flinke nok til å levere inn sparepærer til nå, men det håper vi den nye panteordningen vil bidra til å endre, sier Cathrine Dehli, miljø- og samfunnsansvarlig i Ikea Norge, i en pressemelding.

For at de nye sparepærene skal være helt miljøvennlige må de håndteres riktig når de er oppbrukte. I følge en undersøkelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) kaster hver tredje nordmann sparepærene i søpla. Derfor har sparepærenes miljøgevinst hittil vært omdiskutert.

EU-forbud

I EU er det allerede innført forbud mot produksjon og import av glødelamper over 80 watt. I begynnelsen av 2010 vil forbudet også gjelde i Norge, som i dag har verdens høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger.

Ikea har sluttet å selge glødelamper på sine varehus, og fører nå kun energibesparende belysning i sitt sortiment.

– Vi har sett en voldsom økning i salget av sparepærer de siste årene. Bare siden i fjor har salget økt med 20 prosent i Norge og det vil naturlig nok øke ytterligere ettersom vi har sluttet å selge de gamle glødelampene. Panteordningen er derfor ekstra viktig for å sikre forsvarlig håndtering av brukte sparepærer i fremtiden, sier Dehli.

Panteordningen for sparepærer på Ikea er et prøveprosjekt som vil vare frem til juni 2010. Da vil ordningen evalueres og det vil bli tatt en avgjørelse på hvorvidt ordningen skal bli permanent eller ikke.

Til toppen