Ikke alle bruker 3G-telefonen i 3G-nettet

Tall fra Elektronikkbransjens prognosekomité viser at er rundt 400.000 3G-apparater i bruk i Norge. Mobiloperatørene har derimot ikke registrert mer enn i overkant av 300.000 abonnement.

– En forklaring på avviket kan være at en del mennesker har kjøpt 3G-telefon men ikke tatt den i bruk i 3G-nettet, forklarer informasjonssjef i Elektronikkbransjen og sentralt medlem i prognosekomiteen, Erik Andersen.

Tallene fra Elektronikkbransjen er basert på salg fra leverandører til forhandlere, og prognosekomiteen oppjusterte nylig sitt anslag for salg av 3G-mobiler i Norge i år til 600.000 fra det opprinnelige anslaget på 500.000.

I fjor ble det solgt 120.000 3G-mobiler. Det er altså snakk om en femdobling i år.

Til toppen