Ikke bedre dekning enn det kartene viser

– Bransjefolk må ikke love bedre dekning av det digitale bakkenettet enn hva det er i virkeligheten.

– Vi må holde oss til beregningene Norkring har gjort, sier informasjonssjef Jørgen Thaule i Norges Televisjon AS (NTV).

Han reagerer på at enkelte i bransjen har kommet med uttalelser i massemedia og her i fagbladet Elektronikkbransjen som går på dekningen av det nye digitale bakkenettet.

– Jeg vil mane til edruelighet i bransjen. Ingen må garantere at du kan få inn signalene fra senderne hvis du bor i områder som er merket med hvit farge på dekningskartet. Alle vet at her blir det sannsynligvis ingen dekning, sier Thaule.

Han minner om at satellittskyggenettet blir bygd nettopp for å dekke store deler av områder som ellers ikke ville hatt dekning.

– Vi vet hvordan topografien er i Norge. Ingen kan garantere dekning i de områdene som har hvit merking på kartet, sier han.

– Konsesjonsvilkårene pålegger en dekning på 95 prosent. Tror du at dekningen i praksis blir noe større?

– Jeg tror ikke den blir så mye større enn det. Nå har vi foretatt målinger i Rogaland. De viser at den praktiske dekningen stemmer godt overens med de kartene Norkring har utarbeidet. Kartene er konservative, og du vil selvsagt ha lokale variasjoner som kartene ikke vil fange opp. Men det er å kaste blår i øynene på folk å garantere at dekningen blir vesentlig bedre enn det Norkring har forutsatt.

Hytter i grenseland

Når det gjelder hyttemarkedet ligger det i konsesjonsvilkårene at dekningen i disse områdene skal være rundt 70 prosent. Her er Thaule litt mer optimistisk når det gjelder de hvite områdene på kartene.

– Det er ikke umulig at dekningen ka n bli bedre i disse områdene fordi terrenget ofte er åpent, særlig i fjellområdene. Hyttefolket bør prøve seg litt frem selv med ulike antennestørrelser og i tillegg prøve antenne med forsterker. Mange av hytteområdene ligger i grenseland for dekningen. Likevel kan jeg heller ikke her gi noen garanti for at alle får inn signalene, sier Thaule.

– Det er viktig at bransjefolk ikke gir kundene garanti for bedre dekning til det digitale bakkenettet enn det kartene fra Norkring viser, sier informasjonssjef Jørgen Thaule i NTV.
Norkring har utarbeidet meget nøyaktige kart over dekningen til det digitale bakkenettet. Alle kan søke lokalt der de bor eller har hytte. De hvite feltene er områder der det sannsynligvis ikke er dekning.
Til toppen