Köln Messe har utvidet messeområdet med fire nye haller på totalt 80.000 m2 som ligger tett inntil den midtre delen av det gamle messeområdet.

Ikke Photokina hvert år sier Köln Messe

Messeområdet er bygget om, og publikum på årets Photokina vil oppleve fotobransjens messe på en ny måte.

Dermed følger ikke Köln Messe eksemplet til Messe Berlin, som vil arrangere IFA hvert år fra nå av. På pressemøtet forut for årets Photokina, 26. september – 1. oktober 2006, tok ledelsen Köln Messe klart avstand fra beslutningen messearrangøren i Berlin har tatt. Ledelsen i Köln Messe uttalte at ved å arrangere en så stor messe som Photokina hvert år kan risikere å få redusert interessen fra store utstillere, først og fremst fordi det vil bli for kostbart å delta på et årlig arrangement. Frykten går også i retning av at en slik internasjonal messe kan svinge over til å bli mer tyskpreget og dermed miste mye av sin attraktivitet for utenlandske besøkende.

Nytt messeområde

De som besøker årets Photokina vil oppleve et helt nytt messeområde. Tre av de eldste hallene i messeområdet nærmest Rhinen er solgt til TV-selskapet RTL. Det har ført til at hallene nå er mer konsentrert om den midtre og østlige del av det tidligere messeområdet. Köln Messe har bygd fire nye utstillingshaller med en samlet flate på 80.000 m2 i tilknytning til den gamle delen. Samtidig er den nye delen koplet sammen med de tidligere hallen ved et stort fellesområde. Det gjør at hele utstillingen vil bli mer kompakt og konsentrert og med kortere gangtid enn før.

Ny struktur

Nå blir områdene for profesjonell foto og forbrukerutstyr slått sammen. Messearrangøren har laget et nytt konsept med en firedelt struktur tilpasset digital foto og bildebehandling: bildetaking, lagring, digital fremkalling og bildekommunikasjon. Nå er det ikke bare produktene fra A til Å som blir fokusert på messen. Like viktig er å legge vekt på markedsinformasjon. Det nye messeområdet inneholder spesielle områder for presse og handlere/kjeder og den vil i tillegg fokusere sterkt på profesjonell omsetning (B2B) for det tyske markedet.

Fortsatt blir det lagt stor vekt på bildeutstillinger og en av hallene vil være viet et visuelt galleri. Denne hallen blir fri for utstillere. Det blir en egen inngang til denne delen av messen, slik at publikum behøver å besøke resten av Photokina. I tillegg til denne hallen blir det satt opp mange bildeutstillinger i resten av messeområdet.

Størst hittil

Årets Photokina blir den største hittil med rundt 1.600 utstillere fra 50 land. Mer enn 60 prosent av utstillerne kommer fra land utenom Tyskland. Utstillere fra data-telecomsektoren viser økende interesse for Photokina, som dermed blir en konkurrent til CeBIT i Hannover. På årets utstilling deltar eksempelvis Microsoft, Epson, HP og Casio, og Apple er med for første gang. Forrige Photokina i 2004 ble besøkt av 160.000 fra 140 land.

Bildeutstillinger vil fortsatt være en viktig del av Photokina.
Til toppen