Sjefsingeniør Solvår Hardeng i SFT og leder Kurt Oddekalv i Norges miljøvernforbund ute i det grønne. Foto: Erik Andersen.

Ikke totalforbud fra nyttår, sier SFT

Sjefsingeniør Solvår Hardeng i SFT beroliget bransjetinget om at det ikke blir noe totalforbud mot enkelte miljøgifter fra 1. januar 2008, som tidligere antydet.

Statens forurensingstilsyn (SFT) foreslo tidligere i år et totalforbud mot enkelte miljøgifter som finnes i flere av Elektronikkbransjens produkter. Hardeng redegjorde på Bransjetinget nærmere for Stortingsmelding 14, og kunne berolige delegatene:

– Man skulle tro at Norge ville gå i svart fra nyttår. Dette arbeidet tar tid, og det blir ikke forbud fra nyttår, sa Hardeng og fortalte at SFT nå går grundig gjennom de rundt 90 høringsuttalelsene som kom inn.

– PCB ble forbudt for 30 år siden. Enda holder vi på med denne miljøgiften, men så ble den da også brukt fra 1930- til 1970-tallet. Nå jobber vi med et mål om at prioriterte miljøgifter skal reduseres vesentlig innen 2010, fortalte Hardeng.

Lover og reguleringer

Hun redegjorde for de ulikene lovene og reguleringene som berører miljøgifter. Dette er blant annet produktkontroll-loven, miljøinformasjonsloven, forurensingsloven og så det relativt nye RoHS-direktivet fra EU som ble innført i fjor sommer.

– Vi håper dette forbudet skal gi en forbedring av Elektronikkbransjen og er nå i gang med kontroller, sa Hardeng.

Akkurat som Kurt Oddekalv, nevnte SFT-ingeniøren returordningen til Elretur.

– Dere kan med rette være stolt av den, men den er ikke perfekt og må forbedres, sa hun.

Utfordringen fremover er at økt forbruk av EE-produkter fører til enda mer avfall og nye miljøgifter dukker også opp.

Kunnskap og samarbeid

– Elektronikkbransjen må ha kunnskap og et godt samarbeid med myndigheter og forsyningskjeden, sa Hardeng.

Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen sa etter Solvår Hardengs innlegg:

– Vi tror fremtidens forbruker vil kreve at vi selv vet hva produktene består av. Som bransjeorganisasjon er det vår oppgave å bevisstgjøre rundt dette. Vi ble tatt på sengen av forslaget i sommer, og ber om unnskyldning for at vi gikk så hardt ut i media. Vi ante ikke selv at det var i så mange av disse giftene våre produkter. Vi må helt klart bli flinkere til å skaffe oss miljøkunnskap. Vi ser på muligheten for å danne et miljøråd, og dette er en utfordring vi tar meget seriøst, sa Bjørke.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Solvår Hardeng, sjefsingeniør i SFT. Foto: Erik Andersen.
Slik ser SFT for seg livssyklusen for et elektronikk-produkt.
Til toppen