W950 er Sony Ericssons første smarttelefon med Walkmann-logo. 3G-terminalen har fire gigabyte minne, berøringsskjerm, og tastaturet er glatt og i flukt med overflaten. Snart i handelen. Pris: 5.600,–

Ikke trege tall for 3G-telefoner

Salget av 3G-telefoner (UMTS) skyter i været, og øker fra 120.000 enheter i fjor til 600.000 i år.

Det viser beregninger fra Elektronikkbransjens prognosekomité. Denne komiteen overvåker salgstallene av forbrukerelektronikk og elektroniske husholdningsprodukter, og har etter seks måneders salg oppjustert det forventede salget av 3G-telefoner fra 500.000 til 600.000 enheter.

Det har lenge vært ventet at omsetningen av 3G-telefoner skulle gå i været. Det skjedde heller ikke i fjor, da det ble omsatt 120.000 enheter. Av en totalomsetning på 2,35 millioner telefoner utgjorde dette en liten andel. Utviklingen i år viser imidlertid at nå kommer 3G-telefoner for fullt. Samtidig viser salgsutviklingen at totalomsetningen av mobiltelefoner medregnet GSM går noe ned. Prognosekomiteen tror det vil bli omsatt cirka 2.1 millioner telefoner i år. Det er cirka 10 prosent lavere enn i fjor.

Økt TV-salg.

Omsetningen av TV-apparater fortsetter å stige, slik prognosekomiteen har forutsatt. Totalsalget er ventet å nå 480.000 enheter, det er seks prosent høyere målt i volum. Hovedårsaken til dette er enda større omsetning enn ventet i forbindelse med fotball-VM. Interessen for flat-TV fortsetter å øke. Det gjelder i først rekke LCD. Salget av plasma-TV øker mindre enn LCD mens omsetningen av rør-TV synker raskt som ventet.

For satellittanlegg er det ingen forandring fra januarprognosen. Det betyr at salget av slike anlegg fortsatt er høyt.

DVD-produktene har trolig nådd toppen av salgskurven. Salget av stasjonære avspillere synker raskt, mens omsetningen av opptakere - spesielt produkter med harddisk - er kraftig stigende. Det samme gjelder bærbare DVD-spillere. Prognosen for totalomsetningen er halvveis i salgsåret redusert fra 460.000 til 410.000 enheter.

Omsetningen av videokameraer viser klar nedgang fra rekordåret i fjor, og prognosen er justert fra 90.000 til 75.000 enheter.

Lyd

Omsetningen av lyd- og bildeanlegg (musikkanlegg) viser litt synkende tendens, og prognosen er justert ned fra 175.000 til 170.000 enheter. Det samme gjelder radioer med kombinasjoner (bordradio), prognosen er justert ned fra 100.000 til 90.000 enheter. Det er ingen endring i prognosene for de andre stasjonære lydproduktene (Hi-Fi).

MP3 får konkurranse

Utviklingen viser at MP3-spillerne får sterk konkurranse, i første rekke fra mobiltelefoner med musikkfunksjonalitet. Det gjør at omsetningen nå viser synkende tendens etter år med rekordartet vekst. Prognosen for 2006 er justert ned fra 550.000 til 450.000 enheter. Det er bare foretatt små justeringer for de øvrige bærbare lydproduktene.

Navigasjon øker

Når det gjelder bilunderholdningsproduktene skyter omsetningen av navigatører kraftig i været. Prognosen er justert opp med 100 prosent fra 17.000 til 35.000 enheter. Bilradiokombinasjoner synker noe, prognosen er nå satt til 200.000 enheter.

Elektriske husholdningsapparater

Det ligger an til en økning av salget av elektriske husholdningsapparater til hus og hytter også i 2006. Induksjonstopper tar en stadig større andel av markedet. Innbyggingsprodukter har nærmest hatt en eksplosiv økning de siste årene, spesielt på stekeovner og platetopper. Første halvår i år er det solgt 13.185 induksjonstopper, mot 8.376 samme periode i fjor - en økning på 57 prosent. Til sammenligning ble det solgt 25.466 topper med keramisk topp mot 21.794 samme pe riode i fjor, en økning på 17 prosent. Induksjonstoppen er fremdeles en del dyrere, men ikke så mye at mange lar seg skremme av det. Salget av gasstopper har ikke tatt helt av, men det selges ofte et gassbluss i kombinasjon med andre topper.

Fryseskap overtar

Fryseboksen har sine trofaste venner, men tendensen de siste årene viser at folk oftere velger fryseskap. Første halvår er det solgt 19.280 frysebokser, en nedgang på én prosent. Samme periode ble det solgt 15.063 fryseskap, en økning på 27 prosent. Tvillingskap viser også en solid økning, hittil i år er det solgt 6.727 enheter, en økning på 22 prosent.

Småapparater

Prognosene for 2006 viser en beskjeden økning i salget av småapparater. Både tallene for personlig pleie og kjøkkenutstyr hittil i år ser ut til å stemme ganske bra med prognosene, med noen mindre justeringer.

Tabell

Førtse halvår ble det solgt 15.063 fryseskap, en økning på 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Her et skap fra Whirlpools sortiment.
Til toppen