InfoCare i sterk vekst

InfoCare, en ledende aktør av servicetjenester innen it- og konsumentelektronikk i Norden, kan i en pressemelding fortelle at de økte omsetningen med 24 prosent i 2007.

- Vi gjennomførte dyptgripende omstillinger etter oppkjøpene i fjor, og vi var forberedt på at dette ville medføre betydelige engangskostnader og et midlertidig produksjonstap. Vi er imidlertid sikker på at oppkjøpene gir oss et solid strategisk og industrielt fundament, som danner grunnlag for fremtidig sterk vekst og god lønnsomhet, sier konsernsjef Terje Gunnulfsen i InfoCare.

InfoCare har brukt tiden etter oppkjøpene i fjord sommer til å gjennomføre ett restrukturerings- og integrasjonsprogram. Det har omfattet nedleggelse og samlokalisering av produksjonsenheter i hele Norden. Ulønnsomme deler av produktsortimentet har blitt solgt ut eller lagt ned, og det har blitt gjennomført en betydelig nedbemanning.

- Det er smertefullt for organisasjonen mens det står på, men det bringer driften raskere over i en normalsituasjon. Gjennom denne prosessen har InfoC are gjennomgått en veritabel helsesjekk. Vi har snudd hver stein, og alle deler av konsernet har vært under lupen, sier Gunnulfsen.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008

Til toppen